MOS : Microsoft Office Word 2019 - Cours

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Word 2019 (skúška 77 - 725). Oboznámite sa v ňom s prostredím programu a jeho ovládaním. Dozviete sa, ako správne zadať text a ako skontrolovať jeho správnosť vrátane gramatiky. Vyskúšate si tiež možnosti formátovania textu a celých odsekov. Vykonáte základné úpravy pred tlačou, vrátane nastavenia strany a vkladania hlavičky a päty do dokumentu. Naučíte sa, ako si nastaviť prostredie programu tak, aby presne zodpovedalo vašim konkrétnym potrebám. Vyskúšate si, ako efektívne formátovať text pomocou štýlov a použijete šablóny, ktoré program ponúka na nastavenie profesionálneho vzhľadu dokumentov. Pre jednoduché rozvrhnutie obsahu dokumentu a jednotlivých záznamov sa naučíte vytvárať a upravovať tabuľky. Do dokumentov budete vkladať rôzne grafické prvky ako obrázky, grafy, obrázky SmartArt, rôzne kreslené tvary a vyskúšate si ich úpravu priamo v programe Word. Naučíte sa rozdeliť dokument na sekcie a vyskúšate si vkladanie odlišných hlavičiek a piat na jednotlivých stranách. Z nadpisov textu dokumentu vytvoríte obsah, očíslujete vložené obrázky či iné objekty a vytvoríte ich automatický zoznam. Ďalej sa oboznámite s tým, ako používať polia, hypertextové a krížové odkazy, poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

Kód produktu: FR-MOS19-Wrd

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction au travail dans Word
 • Inscription et modification du texte
 • Convertir un texte en tableau
 • Notes de bas de page et notes de fin
 • Page de garde personnalisée
 • Création d’un nouveau document
 • Remplacer le texte
 • Modification de l’aspect graphique des tableaux
 • Index
 • Insertion automatique
 • Ouvrir un document
 • Copier et déplacer du texte
 • Modifier la disposition du tableau
 • Bibliographie
 • Insérer et modifier des formes
 • Ouvrir et modifier un fichier PDF
 • Correction automatique
 • Calcul dans les tableaux
 • Table des illustrations et autres listes
 • Insérer et mettre en forme des graphiques SmartArt
 • Rechercher un document
 • Travailler avec les champs
 • Insérer un tableau
 • Insérer des images
 • Liens hypertexte
 • Insérer des lettrines et des caractères spéciaux
 • Numéroter une liste
 • Modifier les images
 • Signets
 • Mise en forme du texte
 • Listes à puces
 • Mise en page
 • Mise en forme de paragraphe
 • Numérotation des paragraphes avancée
 • Appliquer et modifier des styles
 • Mise en forme rapide de texte
 • En-tête et pied de page
 • Créer des styles
 • Définir un arrière-plan
 • Pagination du document
 • Affichage des documents
 • Options avancées d’en-têtes et pieds de page
 • Personnaliser la barre d’outils Accès rapide
 • Fractionner le texte en colonnes
 • Personnaliser le Ruban
 • Créer un plan dans un document
 • Travailler avec plusieurs documents
 • Modifier un document de plusieurs pages
 • Personnaliser des raccourcis clavier
 • Impression des documents
 • Enregistrer un document
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky