MOS: Microsoft Office Word 2016 - kurz

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Word 2016 (skúška 77 - 725). Oboznámite sa v ňom s prostredím programu a jeho ovládaním. Dozviete sa, ako správne zadať text a ako skontrolovať jeho správnosť vrátane gramatiky. Vyskúšate si tiež možnosti formátovania textu a celých odsekov. Vykonáte základné úpravy pred tlačou, vrátane nastavenia strany a vkladania hlavičky a päty do dokumentu. Naučíte sa, ako si nastaviť prostredie programu tak, aby presne zodpovedalo vašim konkrétnym potrebám. Vyskúšate si, ako efektívne formátovať text pomocou štýlov a použijete šablóny, ktoré program ponúka na nastavenie profesionálneho vzhľadu dokumentov. Pre jednoduché rozvrhnutie obsahu dokumentu a jednotlivých záznamov sa naučíte vytvárať a upravovať tabuľky. Do dokumentov budete vkladať rôzne grafické prvky ako obrázky, grafy, obrázky SmartArt, rôzne kreslené tvary a vyskúšate si ich úpravu priamo v programe Word. Naučíte sa rozdeliť dokument na sekcie a vyskúšate si vkladanie odlišných hlavičiek a piat na jednotlivých stranách. Z nadpisov textu dokumentu vytvoríte obsah, očíslujete vložené obrázky či iné objekty a vytvoríte ich automatický zoznam. Ďalej sa oboznámite s tým, ako používať polia, hypertextové a krížové odkazy, poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

Kód produktu: SK-MOS16-Wrd

Online

Cena
24,00 €
29,04 € s DPH info
*
*
 • Vlastná titulná strana
 • Poznámky pod čiarou a vysvetlivky
 • Konverzia textu na tabuľku
 • Zápis a úprava textu
 • Úvod do práce s Wordom
 • Automatický text
 • Register
 • Úprava grafického vzhľadu tabuliek
 • Nahradenie textu
 • Tvorba nového dokumentu
 • Vloženie a formátovanie tvarov
 • Bibliografia
 • Úprava rozloženia tabuliek
 • Kopírovanie a presun textu
 • Otvorenie dokumentu
 • Vloženie a formátovanie grafických prvkov SmartArt
 • Zoznam obrázkov a tabuliek a ďalšie prehľady
 • Výpočty v tabuľkách
 • Automatické opravy
 • Otváranie a úprava PDF dokumentov
 • Vkladanie obrázkov
 • Tvorba tabuliek
 • Práca s poľami
 • Vyhľadávanie v dokumente
 • Úprava obrázkov
 • Číslované zoznamy
 • Vkladanie iniciál a špeciálnych znakov
 • Hypertextové prepojenia
 • Zoznamy s odrážkami
 • Formátovanie textu
 • Záložky
 • Pokročilejšie techniky číslovania odsekov
 • Formátovanie odseku
 • Nastavenie vzhľadu strany
 • Rýchle formátovanie textu
 • Používanie štýlov a ich prispôsobenie
 • Tvorba štýlov
 • Hlavička a päta dokumentu
 • Stránkovanie dokumentov
 • Nastavenie pozadia strany
 • Pokročilé nastavenie hlavičky a päty
 • Zobrazenie dokumentov
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Vytvorenie prehľadu
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Úprava viacstranového dokumentu
 • Práca s viacerými dokumentmi
 • Klávesové skratky
 • Tlač dokumentov
 • Uloženie dokumentu
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina