MOS: Microsoft Office Word 2016 – Curso

Jazyk výučby: Spanish
Jazyk aplikácie: Spanish
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Word 2016 (skúška 77 - 725). Oboznámite sa v ňom s prostredím programu a jeho ovládaním. Dozviete sa, ako správne zadať text a ako skontrolovať jeho správnosť vrátane gramatiky. Vyskúšate si tiež možnosti formátovania textu a celých odsekov. Vykonáte základné úpravy pred tlačou, vrátane nastavenia strany a vkladania hlavičky a päty do dokumentu. Naučíte sa, ako si nastaviť prostredie programu tak, aby presne zodpovedalo vašim konkrétnym potrebám. Vyskúšate si, ako efektívne formátovať text pomocou štýlov a použijete šablóny, ktoré program ponúka na nastavenie profesionálneho vzhľadu dokumentov. Pre jednoduché rozvrhnutie obsahu dokumentu a jednotlivých záznamov sa naučíte vytvárať a upravovať tabuľky. Do dokumentov budete vkladať rôzne grafické prvky ako obrázky, grafy, obrázky SmartArt, rôzne kreslené tvary a vyskúšate si ich úpravu priamo v programe Word. Naučíte sa rozdeliť dokument na sekcie a vyskúšate si vkladanie odlišných hlavičiek a piat na jednotlivých stranách. Z nadpisov textu dokumentu vytvoríte obsah, očíslujete vložené obrázky či iné objekty a vytvoríte ich automatický zoznam. Ďalej sa oboznámite s tým, ako používať polia, hypertextové a krížové odkazy, poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

Kód produktu: ES-MOS16-Wrd

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introducción a Word
 • Introducción y edición de texto
 • Convertir un texto en tabla
 • Notas al pie y notas al final
 • Modificar la portada
 • Crear un nuevo documento
 • Reemplazar un texto
 • Editar la apariencia gráfica de las tablas
 • 17wrd41
 • Autotexto
 • Abrir documentos
 • Mover y copiar un texto
 • Editar el diseño de una tabla
 • 17wrd44
 • Insertar y trabajar con las formas
 • 17wrd06
 • Correcciones de texto automáticas
 • Operaciones matemáticas en tablas
 • Títulos y tablas de ilustraciones
 • Gráficos SmartArt
 • Buscar en un documento
 • Trabajar con campos
 • Creación de tablas
 • Insertar imágenes
 • Hipervínculos
 • Insertar símbolos y letras capitales
 • Listas numeradas
 • Edición de imágenes
 • Marcadores
 • Edición de texto
 • Listas de viñetas
 • Configuración de página
 • Edición de párrafos
 • Creación de listas multinivel
 • Estilos: Usos y personalización
 • Edición de texto rápida
 • Encabezado y pie de página
 • Creación de estilos
 • Fondo de página
 • Numerar un documento
 • Visualización de documentos
 • Configuración de encabezados y pies de página
 • Barra de herramientas de acceso rápido
 • Dividir un texto en columnas
 • Personalización de la Cinta de Opciones
 • Crear un esquema en el documento
 • Trabajar con múltiples ventanas
 • Edición de documentos con varias páginas
 • Métodos abreviados de teclado personalizados
 • Imprimir un documento
 • Guardar un documento
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Spanish
Jazyk výučby Spanish