MOS: Microsoft Office PowerPoint 2019 - kurz

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office PowerPoint 2019 (skúška 77 - 729). Zoznámite sa v ňom s používateľským prostredím programu Microsoft PowerPoint 2019 a vyskúšate si rôzne zobrazenia prezentácií. Vytvoríte prezentáciu s textami a naučíte sa do snímok vkladať rôzne grafické prvky vrátane obrázkov, tvarov, obrázkov ClipArt, symbolov či dokonca rovníc. Upravíte všetky vložené objekty a pokúsite sa ich presunúť v rámci jednej snímky aj medzi snímkami. V texte sa naučíte používať formátovanie WordArt. Pri vkladaní nových snímok si vyskúšate, ako správne vybrať vhodné zástupné symboly v rozložení snímky. Zmeníte tiež nastavené rozloženie a opäť ho obnovíte na pôvodné. Na snímky prezentácie sa naučíte vkladať ďalšie objekty, ako sú tabuľky, grafy alebo obrázky SmartArt, zvuk či video a ďalej ich upravovať priamo v prezentácii. Snímky sa naučíte organizovať, rozdeliť ich do sekcií a premiestňovať ich v rámci prezentácií. Podrobne si prezriete motívy prezentácií a upravíte vlastnosti snímok. Ku snímkam doplníte päty a naučíte sa pracovať s predlohou snímok. Vyskúšate si tiež porovnanie dvoch prezentácií a prácu s komentármi. Nastavíte prechody snímok a priradíte animácie jednotlivým objektom na snímkach. Upravíte vlastnosti animácií a nastavíte časovanie prezentácie. Nastavíte tiež vlastnosti premietanej prezentácie a prezentáciu doplníte poznámkami lektora. Vytvoríte vlastnú šablónu a naučíte sa prezentácie tlačiť. Prezentáciu uložíte v rôznych formátoch.

Kód produktu: SK-MOS19-Pwp

Online

Cena
24,00 €
29,04 € s DPH info
*
*
 • Základy navigácie v okne programu
 • Práca so snímkami
 • Štýly WordArt
 • Prechod medzi snímkami
 • Import externých údajov
 • Vytvorenie novej prezentácie
 • Tvary
 • Formátovanie odsekov
 • Efekty animácie
 • Nastavenie akcií objektom na snímkach
 • Úprava predlohy snímky
 • Úprava tvarov
 • Hypertextové prepojenia
 • Pokročilé efekty animácie
 • Porovnanie dvoch verzií prezentácie
 • Nová snímka a rozloženie snímky
 • Sekcie v prezentácii
 • Práca s textovými poľami
 • Pokročilé možnosti komentárov
 • Pozadie snímok
 • Pokročilé úpravy obrázkov
 • Úrovne odsekov v zozname s odrážkami
 • Komentáre
 • Päta snímok
 • Vloženie tabuľky na snímku prezentácie
 • Uloženie prezentácie v rôznych formátoch
 • Motívy
 • Úprava tabuliek
 • Kontrola pravopisu
 • Možnosti zobrazenia prezentácií
 • Tabuľky z iných programov
 • Nastavenia tlače
 • Vloženie grafu na snímku
 • Pokročilé možnosti uloženia prezentácie
 • Úprava grafu
 • Poznámky lektora
 • Vytvorenie a úprava grafických prvkov SmartArt
 • Vlastná prezentácia
 • Grafické prvky SmartArt
 • Nastavenie prezentácie
 • Vkladanie obrázkov
 • Časovanie prezentácie
 • Efekty obrázkov
 • Zobrazenie pre prezentujúceho
 • Práca s obrázkami
 • Ovládanie premietania prezentácie
 • Zvuk v prezentáciách
 • Vloženie videa do prezentácie
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina