MOS: Microsoft Office PowerPoint 2019 - Kurs

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office PowerPoint 2019 (skúška 77 - 729). Zoznámite sa v ňom s používateľským prostredím programu Microsoft PowerPoint 2019 a vyskúšate si rôzne zobrazenia prezentácií. Vytvoríte prezentáciu s textami a naučíte sa do snímok vkladať rôzne grafické prvky vrátane obrázkov, tvarov, obrázkov ClipArt, symbolov či dokonca rovníc. Upravíte všetky vložené objekty a pokúsite sa ich presunúť v rámci jednej snímky aj medzi snímkami. V texte sa naučíte používať formátovanie WordArt. Pri vkladaní nových snímok si vyskúšate, ako správne vybrať vhodné zástupné symboly v rozložení snímky. Zmeníte tiež nastavené rozloženie a opäť ho obnovíte na pôvodné. Na snímky prezentácie sa naučíte vkladať ďalšie objekty, ako sú tabuľky, grafy alebo obrázky SmartArt, zvuk či video a ďalej ich upravovať priamo v prezentácii. Snímky sa naučíte organizovať, rozdeliť ich do sekcií a premiestňovať ich v rámci prezentácií. Podrobne si prezriete motívy prezentácií a upravíte vlastnosti snímok. Ku snímkam doplníte päty a naučíte sa pracovať s predlohou snímok. Vyskúšate si tiež porovnanie dvoch prezentácií a prácu s komentármi. Nastavíte prechody snímok a priradíte animácie jednotlivým objektom na snímkach. Upravíte vlastnosti animácií a nastavíte časovanie prezentácie. Nastavíte tiež vlastnosti premietanej prezentácie a prezentáciu doplníte poznámkami lektora. Vytvoríte vlastnú šablónu a naučíte sa prezentácie tlačiť. Prezentáciu uložíte v rôznych formátoch.

Kód produktu: DE-MOS19-Pwp

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Grundlegende Navigation im Programmfenster
 • Arbeiten mit Folien
 • WordArt-Tools
 • Folienübergänge
 • Importieren von Inhalten
 • Neue Präsentation erstellen
 • Formen
 • Absatz formatieren
 • Animationseffekte
 • Aktionseinstellungen für Objekte
 • Folienmaster
 • Bearbeitung der Formen
 • Hyperlinks
 • Animationseffekte einstellen
 • Präsentationen vergleichen
 • Folien
 • Abschnitte
 • Arbeit mit Textfeldern
 • Fortgeschrittene Techniken für Kommentare
 • Folienhintergrund
 • Weitere Bildbearbeitungsoptionen
 • Aufzählungslisten
 • Kommentare
 • Folienfußzeilen
 • Hinzufügen von Tabellen
 • Präsentation unterschiedlich formatiert speichern
 • Designs
 • Tabellen bearbeiten
 • Rechtschreibprüfung
 • Präsentationen in verschiedenen Ansichten
 • Tabellen aus anderen Programmen
 • Druck
 • Folie mit einem Diagramm
 • Einstellungen beim Speichern von Präsentationen
 • Diagramm bearbeiten
 • Notizen des Referenten
 • SmartArt-Grafik erstellen und bearbeiten
 • Zielgruppenorientierte Präsentation
 • Verschiedene Typen der SmartArt-Grafiken
 • Bildschirmpräsentation einrichten
 • Bilder einfügen
 • Zeitablauf ändern
 • Bildeffekte
 • Referentenansicht und Bedienleiste
 • Arbeit mit Bildern
 • Bedienung der Vorführung einer Präsentation
 • Audioclips
 • Videoclips
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina