MOS: Microsoft Office PowerPoint 2019 –Curso

Jazyk výučby: Spanish
Jazyk aplikácie: Spanish
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office PowerPoint 2019 (skúška 77 - 729). Zoznámite sa v ňom s používateľským prostredím programu Microsoft PowerPoint 2019 a vyskúšate si rôzne zobrazenia prezentácií. Vytvoríte prezentáciu s textami a naučíte sa do snímok vkladať rôzne grafické prvky vrátane obrázkov, tvarov, obrázkov ClipArt, symbolov či dokonca rovníc. Upravíte všetky vložené objekty a pokúsite sa ich presunúť v rámci jednej snímky aj medzi snímkami. V texte sa naučíte používať formátovanie WordArt. Pri vkladaní nových snímok si vyskúšate, ako správne vybrať vhodné zástupné symboly v rozložení snímky. Zmeníte tiež nastavené rozloženie a opäť ho obnovíte na pôvodné. Na snímky prezentácie sa naučíte vkladať ďalšie objekty, ako sú tabuľky, grafy alebo obrázky SmartArt, zvuk či video a ďalej ich upravovať priamo v prezentácii. Snímky sa naučíte organizovať, rozdeliť ich do sekcií a premiestňovať ich v rámci prezentácií. Podrobne si prezriete motívy prezentácií a upravíte vlastnosti snímok. Ku snímkam doplníte päty a naučíte sa pracovať s predlohou snímok. Vyskúšate si tiež porovnanie dvoch prezentácií a prácu s komentármi. Nastavíte prechody snímok a priradíte animácie jednotlivým objektom na snímkach. Upravíte vlastnosti animácií a nastavíte časovanie prezentácie. Nastavíte tiež vlastnosti premietanej prezentácie a prezentáciu doplníte poznámkami lektora. Vytvoríte vlastnú šablónu a naučíte sa prezentácie tlačiť. Prezentáciu uložíte v rôznych formátoch.

Kód produktu: ES-MOS19-Pwp

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Navegación básica en PowerPoint
 • Manipulación de diapositivas
 • Herramientas de WordArt
 • Transición de diapositivas
 • Importar datos externos
 • Crear una nueva presentación
 • Formas
 • Edición de párrafos
 • Efectos de animación
 • Asignar acciones a objetos
 • Editar el patrón de diapositivas
 • Edición de formas
 • Hipervínculos
 • Efectos avanzados de animación
 • Comparación de versiones de una presentación
 • Diseño de diapositivas
 • Secciones de la presentación
 • Cuadros de texto
 • 17pwp03
 • Fondo de la diapositiva
 • Manipulación avanzada de objetos
 • Listas de viñetas
 • Comentarios
 • Insertar información al pie de página
 • Insertar tablas en las diapositivas
 • Guardar en varios formatos
 • Temas
 • Editar tablas
 • Revisión
 • Modificar la vista de presentación
 • Tablas de fuentes externas
 • Configuración de la impresión
 • Insertar gráficos en las diapositivas
 • Opciones avanzadas de guardado
 • Editar gráficos en las diapositivas
 • Notas en las diapositivas
 • Crear y editar gráficos SmartArt
 • Presentación personalizada de diapositivas
 • Tipos de gráficos SmartArt
 • Configuración de la presentación
 • Insertar imágenes
 • Tiempo de presentación de las diapositivas
 • Efectos de imagen
 • Vista del moderador
 • Manipular imágenes
 • Herramientas para mostrar una presentación
 • Añadir sonido a la presentación
 • Añadir un vídeo a la presentación
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Spanish
Jazyk výučby Spanish