MOS : Microsoft Office PowerPoint 2019 - Cours

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office PowerPoint 2019 (skúška 77 - 729). Zoznámite sa v ňom s používateľským prostredím programu Microsoft PowerPoint 2019 a vyskúšate si rôzne zobrazenia prezentácií. Vytvoríte prezentáciu s textami a naučíte sa do snímok vkladať rôzne grafické prvky vrátane obrázkov, tvarov, obrázkov ClipArt, symbolov či dokonca rovníc. Upravíte všetky vložené objekty a pokúsite sa ich presunúť v rámci jednej snímky aj medzi snímkami. V texte sa naučíte používať formátovanie WordArt. Pri vkladaní nových snímok si vyskúšate, ako správne vybrať vhodné zástupné symboly v rozložení snímky. Zmeníte tiež nastavené rozloženie a opäť ho obnovíte na pôvodné. Na snímky prezentácie sa naučíte vkladať ďalšie objekty, ako sú tabuľky, grafy alebo obrázky SmartArt, zvuk či video a ďalej ich upravovať priamo v prezentácii. Snímky sa naučíte organizovať, rozdeliť ich do sekcií a premiestňovať ich v rámci prezentácií. Podrobne si prezriete motívy prezentácií a upravíte vlastnosti snímok. Ku snímkam doplníte päty a naučíte sa pracovať s predlohou snímok. Vyskúšate si tiež porovnanie dvoch prezentácií a prácu s komentármi. Nastavíte prechody snímok a priradíte animácie jednotlivým objektom na snímkach. Upravíte vlastnosti animácií a nastavíte časovanie prezentácie. Nastavíte tiež vlastnosti premietanej prezentácie a prezentáciu doplníte poznámkami lektora. Vytvoríte vlastnú šablónu a naučíte sa prezentácie tlačiť. Prezentáciu uložíte v rôznych formátoch.

Kód produktu: FR-MOS19-Pwp

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Navigation de base dans la fenêtre du logiciel
 • Manier les diapositives
 • Outils WordArt
 • Transitions entre les diapositives
 • Importer des données externes
 • Création d’une nouvelle présentation
 • Formes
 • Mise en forme de paragraphes
 • Effets d’animation
 • Ajout d'actions à des objets sur les diapositives
 • Modifier le masque des diapositives
 • Modification des formes
 • Liens hypertexte
 • Effets d’animation avancés
 • Comparer les versions d’une présentation
 • Disposition des diapositives
 • Sections de présentation
 • Travail avec des zones de texte
 • Options avancées des commentaires
 • Arrière-plan de diapositive
 • Manipulation d’objets avancée
 • Niveaux de listes à puces
 • Commentaires
 • Afficher les pieds de page des diapositives
 • Insérer un tableau dans une diapositive
 • Enregistrer une présentation sous formats divers
 • Thèmes
 • Modifier les tableaux
 • Vérification de l’orthographe
 • Options d’affichage des présentations
 • Tableaux provenant d’applications externes
 • Paramètres d’impression des présentations
 • Insérer des graphiques dans les diapositives
 • Options avancées d’enregistrement
 • Modifier les graphiques dans les diapositives
 • Commentaires du présentateur
 • Insérer et modifier des graphiques SmartArt
 • Diaporama personnalisé
 • Graphiques SmartArt
 • Paramètres du diaporama
 • Insertion d’images
 • Minutage du diaporama
 • Effets des images
 • Mode Présentateur
 • Manipulation des images
 • Conseils pour présenter un diaporama
 • Insérer un élément audio dans une présentation
 • Insérer une vidéo dans une présentation
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky