MOS: Microsoft Office PowerPoint 2013 - Course

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office PowerPoint 2013 (skúška 77 - 422). Zoznámite sa v ňom s používateľským prostredím programu Microsoft PowerPoint 2013 a vyskúšate si rôzne zobrazenia prezentácií. Vytvoríte prezentáciu s textami a naučíte sa do snímok vkladať rôzne grafické prvky vrátane obrázkov, tvarov, obrázkov ClipArt, symbolov či dokonca rovníc. Upravíte všetky vložené objekty a pokúsite sa ich presunúť v rámci jednej snímky aj medzi snímkami. V texte sa naučíte používať formátovanie WordArt. Pri vkladaní nových snímok si vyskúšate, ako správne vybrať vhodné zástupné symboly v rozložení snímky. Zmeníte tiež nastavené rozloženie a opäť ho obnovíte na pôvodné. Na snímky prezentácie sa naučíte vkladať ďalšie objekty, ako sú tabuľky, grafy alebo obrázky SmartArt, zvuk či video a ďalej ich upravovať priamo v prezentácii. Snímky sa naučíte organizovať, rozdeliť ich do sekcií a premiestňovať ich v rámci prezentácií. Podrobne si prezriete motívy prezentácií a upravíte vlastnosti snímok. Ku snímkam doplníte päty a naučíte sa pracovať s predlohou snímok. Vyskúšate si tiež porovnanie dvoch prezentácií a prácu s komentármi. Nastavíte prechody snímok a priradíte animácie jednotlivým objektom na snímkach. Upravíte vlastnosti animácií a nastavíte časovanie prezentácie. Nastavíte tiež vlastnosti premietanej prezentácie a prezentáciu doplníte poznámkami lektora. Vytvoríte vlastnú šablónu a naučíte sa prezentácie tlačiť. Prezentáciu uložíte v rôznych formátoch.

Kód produktu: EN-MOS13-Pwp

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Basic navigation in the program window
 • Manipulation with slides
 • WordArt tools
 • Slide transitions
 • Import of external data
 • Creating a new presentation
 • Shapes
 • Paragraph formatting
 • Animation effects
 • Assigning actions to objects on slides
 • Slide master editing
 • Shapes editing
 • Hyperlinks
 • Advanced animation effects
 • Comparison of presentation versions
 • Slide layouts
 • Presentation sections
 • Working with text boxes
 • Advanced comments options
 • Slide background
 • Advanced objects manipulation
 • Bulleted list levels
 • Comments
 • Showing footer information on slides
 • Inserting tables into slides
 • Saving presentations in various formats
 • Themes
 • Editing tables
 • Proofing
 • Displaying presentations in different views
 • Tables from external sources
 • Print settings
 • Inserting charts into slides
 • Advanced options for saving presentations
 • Editing charts on slides
 • Speaker notes
 • Creating and editing SmartArt graphics
 • Custom slide show
 • Various types of SmartArt graphics
 • Slide show settings
 • Inserting pictures
 • Slide show timing
 • Picture effects
 • Presenter View
 • Manipulating images
 • Hints on delivering presentations
 • Adding sounds to a presentation
 • Adding a video to a presentation
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina