MOS: Microsoft Office PowerPoint 2013 - دورة

Jazyk výučby: Arabčina
Jazyk aplikácie: Arabčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office PowerPoint 2013 (skúška 77 - 422). Zoznámite sa v ňom s používateľským prostredím programu Microsoft PowerPoint 2013 a vyskúšate si rôzne zobrazenia prezentácií. Vytvoríte prezentáciu s textami a naučíte sa do snímok vkladať rôzne grafické prvky vrátane obrázkov, tvarov, obrázkov ClipArt, symbolov či dokonca rovníc. Upravíte všetky vložené objekty a pokúsite sa ich presunúť v rámci jednej snímky aj medzi snímkami. V texte sa naučíte používať formátovanie WordArt. Pri vkladaní nových snímok si vyskúšate, ako správne vybrať vhodné zástupné symboly v rozložení snímky. Zmeníte tiež nastavené rozloženie a opäť ho obnovíte na pôvodné. Na snímky prezentácie sa naučíte vkladať ďalšie objekty, ako sú tabuľky, grafy alebo obrázky SmartArt, zvuk či video a ďalej ich upravovať priamo v prezentácii. Snímky sa naučíte organizovať, rozdeliť ich do sekcií a premiestňovať ich v rámci prezentácií. Podrobne si prezriete motívy prezentácií a upravíte vlastnosti snímok. Ku snímkam doplníte päty a naučíte sa pracovať s predlohou snímok. Vyskúšate si tiež porovnanie dvoch prezentácií a prácu s komentármi. Nastavíte prechody snímok a priradíte animácie jednotlivým objektom na snímkach. Upravíte vlastnosti animácií a nastavíte časovanie prezentácie. Nastavíte tiež vlastnosti premietanej prezentácie a prezentáciu doplníte poznámkami lektora. Vytvoríte vlastnú šablónu a naučíte sa prezentácie tlačiť. Prezentáciu uložíte v rôznych formátoch.

Kód produktu: AR-MOS13-Pwp

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • أساسيات التنقل ضمن نافذة البرنامج
 • التعامل مع الشرائح
 • أدوات WordArt
 • انتقالات الشرائح
 • استيراد بيانات خارجية
 • إنشاء عرض تقديمي جديد
 • الأشكال
 • تنسيق الفقرة
 • تأثيرات الحركة
 • تعيين الإجراءات للكائنات على الشرائح
 • تحرير الشريحة الرئيسية
 • تحرير الأشكال
 • الارتباطات التشعبية
 • تأثيرات الحركة المخصصة
 • مقارنة إصدارات العرض التقديمي
 • تخطيط الشرائح
 • المقاطع في العرض التقديمي
 • التعامل مع مربعات النصوص
 • الخيارات المتقدمة للتعليقات
 • خلفية الشريحة
 • التعامل مع الكائنات
 • مستويات قوائم التعداد النقطي
 • التعليقات
 • إظهار معلومات التذييل على الشرائح
 • إدراج الجداول في الشرائح
 • حفظ العروض التقديمية في تنسيقات مختلفة
 • النُسق
 • تحرير الجداول
 • التدقيق
 • طرق عرض العروض التقديمية
 • الجداول من مصادر خارجية
 • إعدادات الطباعة
 • إدراج المخططات في الشرائح
 • الخيارات المتقدمة لحفظ العروض التقديمية
 • تحرير المخططات في الشرائح
 • ملاحظات المحاضر
 • إنشاء وتحرير رسومات SmartArt
 • عرض شرائح مخصص
 • أنماط مختلفة من رسومات SmartArt
 • إعدادات عرض الشرائح
 • إدراج الصور
 • توقيت عرض الشرائح
 • تأثيرات الصور
 • مقدم العرض
 • التعامل مع الصور
 • ملاحظات عامة حول تقديم العروض التقديمية
 • إدراج صوت إلى العرض التقديمي
 • إدراج فيديو إلى العرض التقديمي
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Arabčina
Jazyk výučby Arabčina