MOS: Microsoft Office Outlook 2019 - kurz

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS – Microsoft Office Outlook 2019 (skúška 77 - 731). Zoznámite sa v ňom s prostredím programu a naučíte sa posielať, prijímať, tlačiť a organizovať správy. Naučíte sa tiež pracovať s prílohami, vytvoríte automatickú odpoveď a pravidlá pre automatické spracovanie prijímaných a odosielaných správ. Pošlete aj správu s hlasovaním. Oboznámite sa s množstvom ďalších nástrojov, ktoré vám zjednodušia a spríjemnia prácu s elektronickou poštou. Na plánovanie rôznych udalostí sa naučíte využívať priečinok Kalendár. Priečinok Úlohy využijete na sledovanie vašich povinností a priečinok Poznámky na uloženie rôznych poznámok. Do priečinka Denník zaznamenáte detaily rôznych udalostí. Naučíte sa spravovať svoje kontakty a odosielať im správy. Budete tiež pracovať s adresármi a naučíte sa tlačiť rôzne položky z celého poštového klienta. Na organizáciu svojich činností sa naučíte používať kalendár, priraďovať úlohy svojim kolegom a sledovať ich plnenie.

Kód produktu: SK-MOS19-Otl

Online

Cena
24,00 €
29,04 € s DPH info
*
*
 • Zoznámenie sa s programom Outlook
 • Vytvorenie novej správy
 • Zrušenie schôdze a možnosti kalendára
 • Vytvorenie a tlač kontaktov
 • Nastavenie pošty
 • Odpoveď na správu a preposlanie správy
 • Zdieľanie kalendára
 • Adresár
 • Novinky v prostredí programu Microsoft Outlook
 • Priečinky pošty
 • Kalendár
 • Skupina kontaktov
 • Možnosti zobrazenia v programe Outlook
 • Práca s prílohami
 • Zobrazenie kalendárov vašich kolegov
 • Rozloženie okna programu Outlook
 • Sledovanie správ
 • Zdieľanie informácií z Outlooku
 • Prezeranie doručených správ
 • Prístup delegáta
 • Úprava plánovaných činností v kalendári
 • Nastavenie e-mailového konta
 • Úprava obsahu e-mailovej správy
 • Opakované plánované činnosti
 • Vytváranie podpisov
 • Usporiadanie zoznamu správ
 • Rýchle náhľady
 • Rýchle kroky
 • Organizácia správ do priečinkov a kategórií
 • Vytváranie celodenných udalostí
 • Správa e-mailov prostredníctvom pravidiel
 • Nevyžiadaná pošta
 • Správa položiek kalendára
 • Automatické odpovede
 • Zobrazenie správ v konverzáciách
 • Plánovanie schôdzí
 • Uloženie a tlač správ
 • Zoznam správ
 • Prijatie pozvánky na schôdzu
 • Údajový súbor programu Outlook
 • Nastavenie príznakov správ na ich spracovanie
 • Návrh nového času schôdze
 • Vyhľadávanie správ
 • Úlohy
 • Organizácia kontaktov
 • Správa úloh
 • Zobrazenie Ľudia
 • Poznámky
 • Denník
 • Práca s denníkom
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina