MOS: Microsoft Office Outlook 2019 – Curso

Jazyk výučby: Spanish
Jazyk aplikácie: Spanish
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS – Microsoft Office Outlook 2019 (skúška 77 - 731). Zoznámite sa v ňom s prostredím programu a naučíte sa posielať, prijímať, tlačiť a organizovať správy. Naučíte sa tiež pracovať s prílohami, vytvoríte automatickú odpoveď a pravidlá pre automatické spracovanie prijímaných a odosielaných správ. Pošlete aj správu s hlasovaním. Oboznámite sa s množstvom ďalších nástrojov, ktoré vám zjednodušia a spríjemnia prácu s elektronickou poštou. Na plánovanie rôznych udalostí sa naučíte využívať priečinok Kalendár. Priečinok Úlohy využijete na sledovanie vašich povinností a priečinok Poznámky na uloženie rôznych poznámok. Do priečinka Denník zaznamenáte detaily rôznych udalostí. Naučíte sa spravovať svoje kontakty a odosielať im správy. Budete tiež pracovať s adresármi a naučíte sa tlačiť rôzne položky z celého poštového klienta. Na organizáciu svojich činností sa naučíte používať kalendár, priraďovať úlohy svojim kolegom a sledovať ich plnenie.

Kód produktu: ES-MOS19-Otl

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introducción a Outlook
 • Crear un mensaje nuevo
 • Cancelar una reunión y opciones del calendario
 • Crear e imprimir contactos
 • Configuración de correo
 • Responder y reenviar mensajes
 • Compartir el calendario
 • Libreta de direcciones
 • 17otl01
 • Carpetas de correo
 • El calendario
 • Grupo de contactos
 • Opciones de vista de Outlook
 • Gestionar archivos adjuntos
 • Ver los calendarios de sus colegas
 • Personalizar el diseño de la ventana de Outlook
 • Seguimiento de mensajes
 • Compartir información con otros usuarios
 • Ver mensajes recibidos
 • Permisos del delegado
 • Cambiar eventos en el calendario
 • Configurar el correo electrónico
 • Editar el contenido de un mensaje
 • Eventos periódicos
 • Crear firmas de correo electrónico
 • Organizar la lista de mensajes
 • Uso de vistazos
 • Pasos rápidos
 • Organizar mensajes en subcarpetas y categorías
 • Eventos de todo el día
 • Organizar mensajes usando reglas
 • Correo electrónico no deseado
 • Administrar elementos del calendario
 • Respuestas automáticas
 • Ver mensajes de una misma conversación
 • Programar una reunión
 • Guardar e imprimir mensajes
 • 17otl03
 • Aceptar una invitación
 • Archivos de datos de Outlook
 • Marcar mensajes para su seguimiento
 • Proponer una nueva hora de reunión
 • Búsqueda de mensajes
 • Tareas
 • Organización de los contactos
 • Gestión de tareas
 • Vista Personas
 • Notas
 • El diario
 • Trabajar con el Diario
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Spanish
Jazyk výučby Spanish