MOS: Microsoft Office Outlook 2019 - Course

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS – Microsoft Office Outlook 2019 (skúška 77 - 731). Zoznámite sa v ňom s prostredím programu a naučíte sa posielať, prijímať, tlačiť a organizovať správy. Naučíte sa tiež pracovať s prílohami, vytvoríte automatickú odpoveď a pravidlá pre automatické spracovanie prijímaných a odosielaných správ. Pošlete aj správu s hlasovaním. Oboznámite sa s množstvom ďalších nástrojov, ktoré vám zjednodušia a spríjemnia prácu s elektronickou poštou. Na plánovanie rôznych udalostí sa naučíte využívať priečinok Kalendár. Priečinok Úlohy využijete na sledovanie vašich povinností a priečinok Poznámky na uloženie rôznych poznámok. Do priečinka Denník zaznamenáte detaily rôznych udalostí. Naučíte sa spravovať svoje kontakty a odosielať im správy. Budete tiež pracovať s adresármi a naučíte sa tlačiť rôzne položky z celého poštového klienta. Na organizáciu svojich činností sa naučíte používať kalendár, priraďovať úlohy svojim kolegom a sledovať ich plnenie.

Kód produktu: EN-MOS19-Otl

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction to Outlook
 • Creating a new message
 • Recalling a meeting and adjusting the Calendar
 • Creating and printing contacts
 • Mail settings
 • Replying to messages and forwarding them
 • Sending your Calendar
 • Address Book
 • New Microsoft Outlook interface
 • Mail folders
 • Calendar
 • Contact group
 • Outlook view options
 • Managing attachments
 • Viewing the calendars of your colleagues
 • Customising the layout of the Outlook window
 • Tracking messages
 • Sharing the Outlook data with other users
 • Viewing received messages
 • Delegate access
 • Editing appointments and events
 • Setting up an e-mail account
 • Editing the content of a message
 • Recurring appointments
 • Creating message signatures
 • Arranging the message list
 • Sneak peeks
 • Quick steps
 • Organising messages into subfolders and categories
 • Creating all-day events
 • Managing messages by using rules
 • Junk Email
 • Managing Calendar items
 • Automatic replies
 • Viewing messages by conversation
 • Scheduling a meeting
 • Saving and printing messages
 • Message list features
 • Accepting a meeting invitation
 • Outlook data files
 • Flagging messages for their follow-up
 • Proposing a new meeting time
 • Searching for messages
 • Tasks
 • Managing contacts
 • Managing tasks
 • People view
 • Notes
 • Journal
 • Managing the Journal
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina