MOS: Microsoft Office Outlook 2016 - Kurs

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS – Microsoft Office Outlook 2016 (skúška 77 - 731). Zoznámite sa v ňom s prostredím programu a naučíte sa posielať, prijímať, tlačiť a organizovať správy. Naučíte sa tiež pracovať s prílohami, vytvoríte automatickú odpoveď a pravidlá pre automatické spracovanie prijímaných a odosielaných správ. Pošlete aj správu s hlasovaním. Oboznámite sa s množstvom ďalších nástrojov, ktoré vám zjednodušia a spríjemnia prácu s elektronickou poštou. Na plánovanie rôznych udalostí sa naučíte využívať priečinok Kalendár. Priečinok Úlohy využijete na sledovanie vašich povinností a priečinok Poznámky na uloženie rôznych poznámok. Do priečinka Denník zaznamenáte detaily rôznych udalostí. Naučíte sa spravovať svoje kontakty a odosielať im správy. Budete tiež pracovať s adresármi a naučíte sa tlačiť rôzne položky z celého poštového klienta. Na organizáciu svojich činností sa naučíte používať kalendár, priraďovať úlohy svojim kolegom a sledovať ich plnenie.

Kód produktu: DE-MOS16-Otl

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Vorstellung des Microsoft Outlook-Programms
 • Neue Nachricht erstellen
 • Termin ändern und Kalenderoptionen
 • Kontakte erstellen und drucken
 • Ausgewählte E-Mail-Optionen
 • Nachricht beantworten und weiterleiten
 • Kalender senden
 • Adressbuch
 • Veränderte Oberfläche im Programm MS Outlook
 • E-Mail-Ordner
 • Kalender
 • Kontaktgruppe
 • Menüband und Navigationsbereich
 • Arbeiten mit Anlagen
 • Kalenderansicht
 • Layout des Outlook-Programmfensters
 • Sonstige Optionen der Nachrichten
 • Kalenderinformationen freigeben
 • Nachrichten lesen
 • Delegieren von Berechtigungen
 • Ereignisse editieren
 • Einrichten eines E-Mail-Kontos
 • Inhalt einer Nachricht bearbeiten
 • Wiederkehrendes Ereignis
 • Signatur erstellen
 • Nachrichtenansicht
 • Popups
 • QuickSteps
 • Nachrichten in Ordnern und Kategorien sortieren
 • Ganztägiges Ereignis
 • Arbeiten mit Regeln
 • Spamfilter
 • Kalender kategorisieren und drucken
 • Automatische Antwort
 • Unterhaltungsansicht
 • Kalender - Termine planen
 • Nachricht speichern, drucken
 • Nachrichtenliste
 • Kalender - Einladung annehmen
 • Persönliche Ordner
 • Nachrichtenkennzeichnung
 • Termin ändern
 • Nachrichten suchen
 • Aufgaben
 • Kontakte sortieren und verwalten
 • Bearbeiten und Anzeigen von Aufgaben
 • Personenansicht
 • Notizen
 • Journal
 • Journal - Einrichten und Drucken
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina