MOS : Microsoft Office Outlook 2016 - Cours

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS – Microsoft Office Outlook 2016 (skúška 77 - 731). Zoznámite sa v ňom s prostredím programu a naučíte sa posielať, prijímať, tlačiť a organizovať správy. Naučíte sa tiež pracovať s prílohami, vytvoríte automatickú odpoveď a pravidlá pre automatické spracovanie prijímaných a odosielaných správ. Pošlete aj správu s hlasovaním. Oboznámite sa s množstvom ďalších nástrojov, ktoré vám zjednodušia a spríjemnia prácu s elektronickou poštou. Na plánovanie rôznych udalostí sa naučíte využívať priečinok Kalendár. Priečinok Úlohy využijete na sledovanie vašich povinností a priečinok Poznámky na uloženie rôznych poznámok. Do priečinka Denník zaznamenáte detaily rôznych udalostí. Naučíte sa spravovať svoje kontakty a odosielať im správy. Budete tiež pracovať s adresármi a naučíte sa tlačiť rôzne položky z celého poštového klienta. Na organizáciu svojich činností sa naučíte používať kalendár, priraďovať úlohy svojim kolegom a sledovať ich plnenie.

Kód produktu: FR-MOS16-Otl

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction à Outlook
 • Créer un nouveau message
 • Annuler une réunion et options du calendrier
 • Créer et imprimer des contacts
 • Paramètres des messages
 • Répondre à un message et transférer un message
 • Envoyer un calendrier
 • Carnet d’adresses
 • Nouveautés dans Outlook
 • Dossiers de messages
 • Calendrier
 • Groupe de contacts
 • Options d’affichage dans Outlook
 • Utiliser des pièces jointes
 • Afficher le calendrier de vos collègues
 • Personnaliser l’affichage de la fenêtre Outlook
 • Suivi des messages
 • Partage d’informations avec d’autres utilisateurs
 • Afficher les messages reçus
 • Autorisations aux délégués
 • Modifier les rendez-vous et événements
 • Configurer un compte de messagerie
 • Modifier le contenu d’un message
 • Événements périodiques
 • Créer des signatures électroniques
 • Réorganiser la liste des messages
 • Aperçus rapides
 • Actions rapides
 • Classer les messages en dossiers et catégories
 • Créer des événements journée entière
 • Règles des messages
 • Courrier indésirable
 • Gérer les éléments du calendrier
 • Réponses automatiques
 • Afficher les messages par conversations
 • Planifier une réunion
 • Enregistrer et imprimer des messages
 • Liste des messages
 • Accepter une invitation à un rendez-vous
 • Fichier de données Outlook
 • Suivi et traitement des messages
 • Proposer un nouvel horaire de réunion
 • Rechercher des messages
 • Tâches
 • Gérer ses contacts
 • Travailler avec les tâches
 • Affichage de contacts
 • Notes
 • Journal
 • Travailler avec le journal
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky