MOS: Microsoft Office Excel 2019 - kurz

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Excel 2019 (skúška 77 - 727). Zoznámite sa s prostredím programu Microsoft Excel 2019 a s pracovnými zošitmi, ktoré v ňom budete vytvárať a upravovať. V jednotlivých lekciách sa postupne naučíte pracovať s tabuľkami. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do buniek a ako nastaviť ich formát, a to vrátane podmieneného formátovania. Naučíte sa manipulovať s jednotlivými bunkami aj rozsahmi buniek, vyskúšate si prácu s hárkami aj celými pracovnými zošitmi. Vytvoríte graf a naučíte sa vypočítavať hodnoty pomocou základných aritmetických vzorcov. Svoju znalosť rozšírite o logické a textové funkcie. Zoznámite sa s princípmi odkazovania na hodnoty v iných bunkách a naučíte sa vypĺňať v bunkách číselné i textové rady. Naučíte sa pracovať s rozšírenými vlastnosťami zoradenia a filtrovania hodnôt a vyhľadávať určité hodnoty v rozsiahlejších tabuľkách. Vyskúšate si tiež rozdelenie dlhších textových záznamov z tabuľky na jednotlivé údaje umiestnené do niekoľkých stĺpcov. Naučíte sa tiež používať, vytvárať a upravovať makrá a zoznámite sa s možnosťami ich zabezpečenia.

Kód produktu: SK-MOS19-Exc

Online

Cena
24,00 €
29,04 € s DPH info
*
*
 • Zoznámenie sa s programom Excel
 • Vkladanie údajov do buniek
 • Formát tabuľky
 • Relatívne a absolútne odkazy
 • Tvorba grafov
 • Zoznámenie sa s pracovným zošitom
 • Presun a kopírovanie hodnôt v bunkách
 • Pokročilé úpravy tabuliek programu Excel
 • Použitie odkazov vo vzorcoch
 • Úprava grafov
 • Vytvorenie a uloženie pracovného zošita
 • Číselné a dátumové rady
 • Filtrovanie údajov
 • Základné aritmetické vzorce
 • Formátovanie grafov
 • Práca s hárkami zošita
 • Textové rady
 • Zoradenie údajov
 • Automatický súčet
 • Tvary
 • Pohyb v hárku zošita
 • Zarovnanie údajov v bunkách
 • Odstránenie duplicít
 • Logické funkcie a podmienené výpočty
 • Grafické prvky SmartArt
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie hodnôt
 • Formátovanie písma
 • Textové funkcie
 • Obrázky
 • Hypertextové prepojenia
 • Kopírovanie formátu
 • Nastavenie strany
 • Hodnoty v bunkách
 • Úprava riadkov a stĺpcov
 • Orámovanie a výplň buniek
 • Motívy
 • Štýly buniek
 • Hlavička a päta
 • Podmienené formátovanie
 • Overovanie údajov
 • Krivky
 • Pokročilá práca s hárkami viacerých zošitov
 • Pokročilé možnosti prilepenia
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Pomenovanie rozsahu buniek
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Prehľady v tabuľkách
 • Bezpečnosť makier
 • Zobrazenia pracovného zošita
 • Úvod do makier
 • Vlastnosti súboru
 • Okno programu Excel
 • Rozdelenie hárka na tably
 • Úprava makra
 • Tlač
 • Uloženie zošita na internet
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina