MOS : Microsoft Office Excel 2019 - Cours

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS - Microsoft Office Excel 2019 (skúška 77 - 727). Zoznámite sa s prostredím programu Microsoft Excel 2019 a s pracovnými zošitmi, ktoré v ňom budete vytvárať a upravovať. V jednotlivých lekciách sa postupne naučíte pracovať s tabuľkami. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do buniek a ako nastaviť ich formát, a to vrátane podmieneného formátovania. Naučíte sa manipulovať s jednotlivými bunkami aj rozsahmi buniek, vyskúšate si prácu s hárkami aj celými pracovnými zošitmi. Vytvoríte graf a naučíte sa vypočítavať hodnoty pomocou základných aritmetických vzorcov. Svoju znalosť rozšírite o logické a textové funkcie. Zoznámite sa s princípmi odkazovania na hodnoty v iných bunkách a naučíte sa vypĺňať v bunkách číselné i textové rady. Naučíte sa pracovať s rozšírenými vlastnosťami zoradenia a filtrovania hodnôt a vyhľadávať určité hodnoty v rozsiahlejších tabuľkách. Vyskúšate si tiež rozdelenie dlhších textových záznamov z tabuľky na jednotlivé údaje umiestnené do niekoľkých stĺpcov. Naučíte sa tiež používať, vytvárať a upravovať makrá a zoznámite sa s možnosťami ich zabezpečenia.

Kód produktu: FR-MOS19-Exc

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction à Excel
 • Saisir des données dans les cellules
 • Le tableau Excel
 • Références relatives et absolues
 • Création de graphiques
 • Familiarisation avec le classeur
 • Déplacer et copier des valeurs dans les cellules
 • Travail avancé avec les tableaux Excel
 • Utilisation des références dans les formules
 • Agencement des graphiques
 • Créer et enregistrer un classeur
 • Séries de nombres et de dates
 • Filtre automatique
 • Formules arithmétiques de base
 • Mettre en forme un graphique
 • Manipulation des feuilles du classeur
 • Séries de texte et listes personnalisées
 • Tri
 • Somme automatique
 • Formes
 • Déplacement dans une feuille de calcul
 • Aligner les données dans les cellules
 • Supprimer les doublons
 • Fonctions logiques et calculs conditionnels
 • SmartArt
 • Rechercher et remplacer des valeurs précises
 • Mise en forme de texte
 • Fonctions de texte
 • Les images dans Excel
 • Liens hypertexte
 • Copie de mise en forme
 • Mise en page
 • Valeurs numériques dans les cellules
 • Modifier les lignes et les colonnes
 • Bordures et remplissage
 • Thèmes
 • Styles de cellules
 • En-têtes et pieds de page
 • Mise en forme conditionnelle
 • Validation des données
 • Graphiques sparkline
 • Travail avancé avec plusieurs classeurs
 • Options avancées de collage
 • Personnalisation de la barre d’outils Accès rapide
 • Définir un nom pour une plage de cellules
 • Personnalisation du Ruban
 • Plans
 • Sécurité des macros
 • Affichage du classeur
 • Introduction aux macros
 • Propriétés du classeur
 • La fenêtre d’Excel
 • Fractionner un classeur en volets
 • Modifier une macro
 • Impression
 • Partager un classeur sur Internet
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky