MOS: Microsoft Office Access 2013 - Kurs

Jazyk výučby: Nemčina
Jazyk aplikácie: Nemčina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS – Microsoft Office Access 2013 (skúška 77 - 424). Oboznámite sa v ňom s terminológiou relačných databáz a osvojíte si základy práce s programom Access. Vyskúšate si rôzne spôsoby vytvárania tabuliek a nastavíte vlastnosti ich polí. Ďalej sa naučíte analyzovať údaje v tabuľkách pomocou výberových dotazov, vrátane vytvorenia vypočítaných polí. Tabuľky prepojíte reláciami a nastavíte ich referenčnú integritu. Ľahko vytvoríte jednoduché formuláre a zostavy. Naučíte sa vytvárať vypočítané polia v dotazoch prostredníctvom funkcií. Vytvoríte tiež súhrnné a parametrické dotazy. Oboznámite sa s vlastnosťami spojenia tabuliek a vyskúšate si, ako môžu ovplyvňovať výsledky dotazov. Vytvoríte formuláre v návrhovom zobrazení a naučíte sa vkladať vypočítané polia. Navrhnete a upravíte zostavy a vyskúšate si v nich rôzne výpočty. Skúsite tiež vložiť ovládacie prvky do formulárov a zostáv, vrátane podformulárov a podzostáv.

Kód produktu: DE-MOS13-Acc

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Einführung in Datenbanken
 • Daten kopieren und importieren
 • Kreuztabellenabfrage
 • AutoFormular und Formular-Assistent
 • Berechnung und Sortierung im Bericht
 • MS Access-Benutzeroberfläche und Datenbankobjekte
 • Programm für Import und Export
 • Abfrage mit Parametern
 • Formular in der Entwurfsansicht
 • Zusätzliche Berichtsoptionen
 • Analyse der Tabellenbeziehungen
 • Tabelle bearbeiten
 • Aktualisierungs- und Anfügeabfragen
 • Formularfelder verwalten
 • Berichte grafisch bearbeiten
 • Tabellenbeziehungen
 • Spezielle Feldtypen und Bearbeitung der Felder
 • Weitere Aktionsabfragen
 • Daten im Formular sortieren und auswählen
 • Summenberechnung im Bericht
 • Referentielle Integrität
 • Summen
 • Verknüpfte Tabellen in Abfragen
 • Formular mit einem Unterformular erstellen
 • Navigationsformulare
 • Daten suchen und bearbeiten
 • Verknüpfungseigenschaften
 • Entwurfsansicht Unterformular, Aggregatfunktion
 • Navigationsbereich
 • Daten filtern und sortieren
 • Benutzerdefinierte Verknüpfung
 • Befehlsschaltfläche
 • Tabelle in der Datenblattansicht erstellen
 • Entwurfsansicht einer Tabelle
 • Objektabhängigkeit und Erben von Eigenschaften
 • Parameter aus einem Formular übernehmen
 • Sicherheit und Datenschutz in Datenbanken
 • Einschränken von Daten für die Eingabe in Tabellen
 • Vorstellung der Auswahlabfragen
 • Objekte importieren und Datenbank aufteilen
 • Nachschlagespalte erstellen
 • Auswahlabfrage - Felder auswählen und sortieren
 • Bericht erstellen
 • Abfrage einer Nachschlagespalte ändern
 • Funktionen und Ausdrucksgenerator
 • Datenexport
 • Weitere Funktionskategorien
 • XML-Format
 • Aggregatfunktionen
 • Mit Kriterien einer Auswahlabfrage arbeiten
 • Berechnete Felder
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Nemčina
Jazyk výučby Nemčina