MOS: Microsoft Office Access 2013 - Course

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS – Microsoft Office Access 2013 (skúška 77 - 424). Oboznámite sa v ňom s terminológiou relačných databáz a osvojíte si základy práce s programom Access. Vyskúšate si rôzne spôsoby vytvárania tabuliek a nastavíte vlastnosti ich polí. Ďalej sa naučíte analyzovať údaje v tabuľkách pomocou výberových dotazov, vrátane vytvorenia vypočítaných polí. Tabuľky prepojíte reláciami a nastavíte ich referenčnú integritu. Ľahko vytvoríte jednoduché formuláre a zostavy. Naučíte sa vytvárať vypočítané polia v dotazoch prostredníctvom funkcií. Vytvoríte tiež súhrnné a parametrické dotazy. Oboznámite sa s vlastnosťami spojenia tabuliek a vyskúšate si, ako môžu ovplyvňovať výsledky dotazov. Vytvoríte formuláre v návrhovom zobrazení a naučíte sa vkladať vypočítané polia. Navrhnete a upravíte zostavy a vyskúšate si v nich rôzne výpočty. Skúsite tiež vložiť ovládacie prvky do formulárov a zostáv, vrátane podformulárov a podzostáv.

Kód produktu: EN-MOS13-Acc

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction to databases and their objects
 • Copying and importing external data into tables
 • Crosstab query
 • Editing created reports
 • Automatic creation of forms
 • Access environment
 • Automated data import and export
 • Parameter query
 • Design View of forms
 • Advanced report options
 • Analysis of relationships between tables
 • Navigation in tables
 • Append and update queries
 • Tab order of form controls
 • Setting reports before printing them
 • Relationships between tables
 • Advanced field data types
 • Make table and delete action queries
 • Sorting and filtering data in forms
 • Grouping and summarising data in reports
 • Referential integrity
 • Totals
 • Joining tables for the purpose of a query
 • Form with a subform
 • Navigation in a database
 • Searching for records and editing them
 • Join properties in queries
 • Subform insertion in the Design view
 • Navigation Pane
 • Sorting and filtering data in tables
 • Creating manual joins in queries
 • Restricting data editing in forms
 • Creating a table in the Datasheet View
 • Design view of tables
 • Object dependencies and properties inheritance
 • Creating a form collecting query parameters
 • Access privacy and security
 • Restricting data input in tables
 • Select queries
 • Splitting a database
 • Lookup columns in tables
 • Creating a select query
 • Report creation
 • Editing a lookup column
 • Expressions in queries
 • Exporting data from a database
 • Use of functions in more complex expressions
 • Import and export in XML format
 • Aggregate queries
 • Criteria in select queries
 • Calculated fields in queries
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina