MOS : Microsoft Office Access 2013 - Cours

Jazyk výučby: Francúzsky
Jazyk aplikácie: Francúzsky
Tento kurz slúži ako príprava na skúšku MOS – Microsoft Office Access 2013 (skúška 77 - 424). Oboznámite sa v ňom s terminológiou relačných databáz a osvojíte si základy práce s programom Access. Vyskúšate si rôzne spôsoby vytvárania tabuliek a nastavíte vlastnosti ich polí. Ďalej sa naučíte analyzovať údaje v tabuľkách pomocou výberových dotazov, vrátane vytvorenia vypočítaných polí. Tabuľky prepojíte reláciami a nastavíte ich referenčnú integritu. Ľahko vytvoríte jednoduché formuláre a zostavy. Naučíte sa vytvárať vypočítané polia v dotazoch prostredníctvom funkcií. Vytvoríte tiež súhrnné a parametrické dotazy. Oboznámite sa s vlastnosťami spojenia tabuliek a vyskúšate si, ako môžu ovplyvňovať výsledky dotazov. Vytvoríte formuláre v návrhovom zobrazení a naučíte sa vkladať vypočítané polia. Navrhnete a upravíte zostavy a vyskúšate si v nich rôzne výpočty. Skúsite tiež vložiť ovládacie prvky do formulárov a zostáv, vrátane podformulárov a podzostáv.

Kód produktu: FR-MOS13-Acc

Online

Cena
35,00 €
42,35 € s DPH info
*
*
 • Introduction aux bases de données et leurs objets
 • Copier et importer des données externes
 • Requêtes Analyse croisée
 • Créer automatiquement des formulaires
 • Modifier des états
 • Environnement du programme Access
 • Importation et exportation automatisée des données
 • Requête Paramètre
 • Mode Création des formulaires
 • Options avancées des états
 • Analyse des relations entre les tables
 • Naviguer dans les tables
 • Requêtes Ajout et Mise à jour
 • Ordre de tabulation des contrôles
 • Mise en page de l’état avant l’impression
 • Relations entre les tables
 • Types de données de champ avancés
 • Requête Suppression et Création de table
 • Trier et filtrer les données dans les formulaires
 • Regroupement et agrégation de données
 • Intégrité référentielle
 • Totaux
 • Joindre des tables dans une requête
 • Formulaire avec sous-formulaire
 • Navigation dans la base de données
 • Rechercher des enregistrements et les modifier
 • Jointure des tables dans une requête
 • Insérer un sous-formulaire en mode Création
 • Volet de navigation
 • Trier et filtrer les données dans les tables
 • Créer manuellement des jointures dans les requêtes
 • Limiter le changement des données des formulaires
 • Créer une table dans le mode Feuille de données
 • Mode Création
 • Dépendances des objets et héritage des propriétés
 • Formulaire pour les paramètres d’une requête
 • Protection et sécurité dans Access
 • Validation des données dans une table
 • Requêtes Sélection
 • Fractionner une base de données
 • Champ de recherche dans les tables
 • Créer une requête Sélection
 • Créer des états
 • Modifier une colonne de recherche
 • Expressions dans les requêtes
 • Exporter les données d’une base de données
 • Fonctions dans les expressions complexes
 • Importer et exporter dans le format XML
 • Requêtes d’agrégation
 • Critères dans les requêtes Sélection
 • Champs calculés dans les requêtes
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Francúzsky
Jazyk výučby Francúzsky