Manažér kurzov

Manažér kurzov

Course ManagerSpoločnosť GOPAS, a.s. dodáva kurzy v spojení s Manažérom kurzov. Je k dispozícii vo verzii na DVD aj vo verzii „na stiahnutie“. Inštalácia oboch verzií sa prebieha automaticky.

Používateľsky ústretový Manažér kurzov umožňuje prechádzať štruktúrou kurzov, študovať vybraný výklad, vyskúšať si cvičenia alebo skúsiť odpovedať na otázky.

 Manažér kurzov tiež zaznamenáva výsledky vstupného testu a záverečného testu. Pamätá si, ktoré časti kurzu boli dokončené a naznačí používateľovi, ktoré časti kurzu by mohol na základe uspokojivých výsledkov vo vstupnom teste prípadne preskočiť.
Manažér kurzov taktiež obsahuje vyhľadávač, ktorý študentom pomáha rýchlo vyhľadať lekcie obsahujúce hľadané kľúčové slová. Takýto spôsob umožňuje nielen systematické učenie, ale je možné ho použiť na tzv. učenie Just-in-time alebo ako Performance Support Tool (nástroj na podporu výkonu).
Napriek uvedeným výhodám nemôže Manažér kurzov nahradiť „Learning Management System“ (systém riadenia výučby), pretože ukladá svoje údaje lokálne do profilu používateľa na jeho počítač a neumožňuje export alebo prenos študijných výsledkov do centrálnej databázy. V prípade, že Vás zaujíma tento druh funkcionality, prejdite prosím do časti určenej pre firemnú klientelu: Pre firmy.