Lokalizácia

Lokalizovaný neznamená preložený

Jednotlivé jazykové verzie sú lokalizované, čo znamená, že nie sú len prekladom pôvodnej verzie, ale zachovávajú si svoje špecifiká.

Napríklad študenti v nemeckej verzii výkladu Microsoft Word sa naučia, ako používať nemeckú verziu Microsoft Word, v anglickej verzii je simulovaná anglická verzia Microsoft Word. Vo výkladoch aj cvičeniach sú pre študentov uvádzané názorné príklady s uvedením miestnych mien, názvov a zvláštností súvisiacich s príslušným jazykom.

Tu nájdete príklady „rovnakých“ obrazoviek v 4 rôznych jazykových verziách :