ICDL 2010 - Set of 7 Interactive Courses

Jazyk výučby: Angličtina
Jazyk aplikácie: Angličtina
Kúpou celej knižnice ECDL kurzov získate komplexnú prípravu na skúšku ECDL - medzinárodne uznávanú, objektívnu, štandardizovanú metódu na overenie počítačovej gramotnosti, v ktorej sa pomocou praktických testov overuje, či je uchádzač schopný efektívne využívať základné informačné technológie. V kurzoch sa oboznámite so základnými pojmami, ktoré sa používajú v oblasti informačných technológií a počítačov, a so základmi práce v prostredí operačného systému Microsoft Windows. Zoznámite sa s prácou v textovom a tabuľkovom editore, naučíte sa vytvárať prezentácie a databázy a pracovať na Internete pomocou webového prehľadávača Internet Explorer.

Kód produktu: ENa-ICDL10-CS7

Online

Cena
86,00 €
104,06 € s DPH info
*
*
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Sady kurzov
Základná aplikácia Angličtina
Jazyk výučby Angličtina