ECDL 2007 M2: Práca s počítačom a správa súborov

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
V kurze sa zoznámite so základnými pojmami z oblasti počítačov a so základmi práce v prostredí operačného systému Microsoft Windows. Naučíte sa vytvárať jednoduché texty a pracovať so súbormi a priečinkami. Zoznámite sa s možnosťami nastavení prostredia Vášho počítača pomocou Ovládacieho panela. Naučíte sa pokročilo spravovať Vaše súbory, inštalovať programy a pridávať alebo odoberať hardware. Na záver sa naučíte chrániť Váš počítač proti vírusom.

Kód produktu: SK-ECDL07-M2

Online

Cena
14,00 €
16,94 € s DPH info
*
*
 • Zvládne to Váš počítač
 • Prihlásenie do Windows a práca s myšou
 • Vypnutie počítača
 • Práca s ikonami na pracovnej ploche
 • Práca s oknom programu
 • Spustenie programu a práca s viacerými oknami
 • Panel úloh a ponuka ikony Štart
 • Windows Prieskumník
 • Tvorba priečinkov
 • Kopírovanie a premiestňovanie súborov a priečinkov
 • Práca s košom
 • Vytvorenie textového súboru
 • Uloženie a otvorenie súboru
 • Hľadanie súborov a priečinkov
 • Práca so odkazmi
 • Práca s pomocníkom Windows
 • Pôvodné informácie, nastavenie zvuku, tlač
 • Windows Prieskumník
 • Výmena údajov medzi súbormi
 • Miesta v sieti a sieťové jednotky
 • Nastavenie zobrazenia
 • Miestne a jazykové nastavenie, klávesnica
 • Dátum a čas
 • Inštalovanie a odinštalovanie programu
 • Inštalácia nového hardware
 • Komprimácia
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Jednotlivé kurzy
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina