ECDL 2007 - Balík 7 výučbových kurzov

Jazyk výučby: Slovenčina
Jazyk aplikácie: Slovenčina
Kúpou celej knižnice ECDL kurzov získate komplexnú prípravu na skúšku ECDL - medzinárodne uznávanú, objektívnu, štandardizovanú metódu na overenie počítačovej gramotnosti, v ktorej sa pomocou praktických testov overuje, či je uchádzač schopný efektívne využívať základné informačné technológie. V kurzoch sa oboznámite so základnými pojmami, ktoré sa používajú v oblasti informačných technológií a počítačov, a so základmi práce v prostredí operačného systému Microsoft Windows. Zoznámite sa s prácou v textovom a tabuľkovom editore, naučíte sa vytvárať prezentácie a databázy a pracovať na Internete pomocou webového prehľadávača Internet Explorer.

Kód produktu: SK-ECDL07-CS7

Online

Cena
58,00 €
70,18 € s DPH info
*
*
Špecifikácia

Systémové požiadavky

Typ produktu Sady kurzov
Základná aplikácia Slovenčina
Jazyk výučby Slovenčina