Cvičenia

Cvičenia

V rámci výkladu študenti pracujú so simulovanými programami a lektor im krok za krokom dáva presné pokyny, ako pokračovať. Po ukončení výkladu sú študenti pripravení vyskúšať si svoje práve získané vedomosti pomocou cvičení.

Cvičenia sú k dispozícii po každom výklade a obsahujú zoznam úloh, ktoré by študenti mali zvládnuť vykonať v skutočnom programe na svojom počítači.

Študenti si stiahnu súbor obsahujúcí vzorové dáta a vykonajú úlohy v poradí, v akom sú uvedené. Po ukončení cvičenia si môžu porovnať svoje individuálne výsledky so správnymi výsledkami uvedenými v súbore, ktorý je im k dispozícii.

Po ukončení a splnení všetkých úloh môže byť cvičenie označené ako dokončené kliknutím na tlačidlo Cvičenie dokončené.

Na získanie vlastnej skúsenosti sme pre Vás ako ukážku pripravili nasledovné cvičenie:

Novinky v Microsoft Excel 2013: Kombinované grafy