MS Word 2019: Stredne pokročilí

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In the course MS Word 2019: Intermediate, you will learn to adjust the program environment to your specific needs. You will try effective formatting of text by using styles. You will apply the templates offered by the program to create well designed documents. You will examine the creation and editing of tables in order to better arrange the data of a list of records. You will learn to insert various graphical objects to documents, including pictures, charts, SmartArt graphics and shapes and you will try out their further editing directly in Word.

Product code: SK-Wrd19-Wrd2

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Základné nastavenia Wordu
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Klávesové skratky
 • Práca s viacerými dokumentmi
 • Používanie štýlov a ich prispôsobenie
 • Tvorba štýlov
 • Tvorba šablón
 • Úprava viacstranového dokumentu
 • Pokročilejšie techniky číslovania odsekov
 • Zoradenie záznamov v dokumente
 • Konverzia textu na tabuľku
 • Tabulátory
 • Tvorba tabuliek
 • Úprava rozloženia tabuliek
 • Úprava grafického vzhľadu tabuliek
 • Výpočty v tabuľkách
 • Návrh nepravidelnej tabuľky
 • Tvorba grafov
 • Úprava grafov
 • Vkladanie obrázkov
 • Úprava obrázkov
 • Vloženie a formátovanie grafických prvkov SmartArt
 • Vloženie a formátovanie tvarov
 • Vloženie snímky obrazovky
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak