MS Word 2019: Prechod z 2003

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In the course MS Word 2019: Upgrading from 2003, you will get acquainted with the changes brought to you by the new, upgraded version of the program. A fundamental change is apparent both in the program interface and the usage of its tools. In the lessons of the course, you will learn to work with the Ribbon, Quick Access Toolbar, contextual tabs and the Mini toolbar. You will examine the improved views of documents. When editing the elements of a document, you will learn to use various galleries of styles with their live preview. You will familiarise yourself with the building blocks and SmartArt graphics. You will examine the extended options of editing objects inserted into documents. You will try to insert a title page to a document, to create forms, to open PDF files directly in Word and even to adjust them in it. In addition, you will examine plenty of other features that have been improved as well.

Product code: SK-Wrd19Up03-Wrd

Online

Price
£ 22.00
£ 26.62 incl. VAT info
*
*
 • Úvod do práce s Wordom
 • Základné nastavenia Wordu
 • Sekcie dokumentu
 • Zobrazenie dokumentov
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Nastavenie pozadia strany
 • Režim čítania
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Vkladanie iniciál a špeciálnych znakov
 • Tvorba nového dokumentu
 • Klávesové skratky
 • Vlastná titulná strana
 • Otvorenie dokumentu
 • Práca s viacerými dokumentmi
 • Automatický text
 • Pohyb v dokumente
 • Používanie štýlov a ich prispôsobenie
 • Zápis a úprava textu
 • Tvorba štýlov
 • Vyhľadávanie v dokumente
 • Tvorba šablón
 • Kopírovanie a presun textu
 • Úprava viacstranového dokumentu
 • Rozdeľovanie slov
 • Uloženie dokumentu
 • Pokročilejšie techniky číslovania odsekov
 • Sledovanie zmien v dokumente
 • Nastavenie vzhľadu strany
 • Zoradenie záznamov v dokumente
 • Práca s komentármi
 • Formátovanie textu
 • Konverzia textu na tabuľku
 • Pokročilé nastavenie hlavičky a päty
 • Rýchle formátovanie textu
 • Tabulátory
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Formátovanie odseku
 • Tvorba tabuliek
 • Vytvorenie prehľadu
 • Číslované zoznamy
 • Úprava rozloženia tabuliek
 • Nadradený dokument s vnorenými dokumentmi
 • Zoznamy s odrážkami
 • Úprava grafického vzhľadu tabuliek
 • Automatický obsah dokumentu
 • Orámovanie a podfarbenie
 • Výpočty v tabuľkách
 • Vlastný obsah dokumentu
 • Automatické opravy
 • Návrh nepravidelnej tabuľky
 • Zoznam obrázkov a tabuliek a ďalšie prehľady
 • Kontrola pravopisu
 • Tvorba grafov
 • Práca s poľami
 • Jazyk dokumentu
 • Úprava grafov
 • Poznámky pod čiarou a vysvetlivky
 • Hlavička a päta dokumentu
 • Vkladanie obrázkov
 • Záložky
 • Tlač dokumentov
 • Úprava obrázkov
 • Krížové odkazy
 • Práca s Pomocníkom
 • Vloženie a formátovanie grafických prvkov SmartArt
 • Hypertextové prepojenia
 • Vloženie a formátovanie tvarov
 • Preklad textu
 • Vloženie snímky obrazovky
 • Obálky a menovky
 • Hromadná korešpondencia
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak