MS Word 2019: Pokročilí

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
The course MS Word 2019: Advanced focuses on the tools used mainly for editing longer documents or for automating the work in the program. You will learn to split documents into sections, especially in order to insert various headers and footers into different pages. You will also insert a title page and set a watermark. You will learn to create a table of contents based on the document headings, to number inserted pictures and other objects and to create also their automatic list. You will further learn to use fields, hyperlinks and cross-references, footnotes and endnotes. You will also familiarise yourself with the tools used when multiple users work with the same document, such as making notes, tracking performed changes or creating subdocuments.

Product code: SK-Wrd19-Wrd3

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Sekcie dokumentu
 • Nastavenie pozadia strany
 • Vkladanie iniciál a špeciálnych znakov
 • Vlastná titulná strana
 • Automatický text
 • Stránkovanie dokumentov
 • Vyhľadávanie v dokumente
 • Nahradenie textu
 • Rozdeľovanie slov
 • Sledovanie zmien v dokumente
 • Práca s komentármi
 • Pokročilé nastavenie hlavičky a päty
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Vytvorenie prehľadu
 • Nadradený dokument s vnorenými dokumentmi
 • Automatický obsah dokumentu
 • Vlastný obsah dokumentu
 • Zoznam obrázkov a tabuliek a ďalšie prehľady
 • Práca s poľami
 • Poznámky pod čiarou a vysvetlivky
 • Záložky
 • Krížové odkazy
 • Hypertextové prepojenia
 • Preklad textu
 • Obálky a menovky
 • Hromadná korešpondencia
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak