MS Word 2016: Úvod

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In the course MS Word 2016: Introduction, you will familiarise yourself with the program interface and the navigation in it. You will learn how to enter basic text properly and how to check spelling and grammar in it. You will examine the options of formatting text and the whole paragraphs. You will get to know the basic settings before printing a document, including page setup and inserting headers and footers into the document pages.

Product code: SK-Wrd16-Wrd1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Úvod do práce s Wordom
 • Zobrazenie dokumentov
 • Režim čítania
 • Tvorba nového dokumentu
 • Otvorenie dokumentu
 • Pohyb v dokumente
 • Zápis a úprava textu
 • Techniky výberu textu
 • Kopírovanie a presun textu
 • Uloženie dokumentu
 • Nastavenie vzhľadu strany
 • Formátovanie textu
 • Rýchle formátovanie textu
 • Formátovanie odseku
 • Číslované zoznamy
 • Zoznamy s odrážkami
 • Orámovanie a podfarbenie
 • Automatické opravy
 • Kontrola pravopisu
 • Jazyk dokumentu
 • Hlavička a päta dokumentu
 • Tlač dokumentov
 • Práca s Pomocníkom
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak