MS Word 2010: Úvod

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In this course, you will learn how to create and format simple text documents. You will learn how to use correction tools and help. After completing the course, you will know how to set page numbering, how to insert simple headers and footers, and how to print a document.

Product code: SK-Wrd10-Wrd1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Úvod do práce s programom Word
 • Pohyb v dokumente
 • Zápis textu
 • Práca s dokumentom a oknami viacerých dokumentov
 • Použitie automatických opráv, korekčné nástroje
 • Kontrola pravopisu
 • Techniky na výber textu
 • Presuny a kopírovanie textu
 • Nastavenie strany
 • Formátovanie odsekov
 • Formátovanie znakov
 • Tlač dokumentov
 • Orámovanie a podfarbenie
 • Odrážky a číslované zoznamy
 • Radenie záznamov, prevod textu na tabuľku
 • Úprava viacstranového dokumentu
 • Hlavička a päta
 • Práca s pomocníkom
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak