MS Word 2010: Pokročilí

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In this course, you will familiarize yourself with advanced methods for working with large documents. You will learn to create a table of contents, indexes and tables of figures. You will also be creating envelopes, labels and a catalog making use of mail merge. You will learn how to work with graphics and organization charts. You will understand the basics of creating forms and learn how to use fields in your documents. You will familiarize yourself with creating macros, with the XML format and its usage in MS Word, with security and management of permissions for accessing documents.

Product code: SK-Wrd10-Wrd3

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Hlavička a sekcie dokumentu
 • Zobrazenie prehľadu a rozdelenie dlhého dokumentu
 • Hlavný a vnorené dokumenty
 • Vytváranie obsahu
 • Register
 • Zoznam obrázkov, tabuliek a ďalšie prehľady
 • Obálky a menovky
 • Formulárový list v hromadnej korešpondencii
 • Práca so zdrojom údajov v hromadnej korešpondencii
 • Obálky a menovky v hromadnej korešpondencii
 • Katalóg
 • Prepojenie a vkladanie objektov
 • Hierarchia
 • Cyklický diagram a ozdobné nadpisy
 • Kreslenie a práca s grafickými objektmi
 • Práca s poľami
 • Poznámky pod čiarou a vysvetlivky
 • Záložky
 • Krížové odkazy
 • Hypertextové prepojenia
 • Preklad textu
 • Prezentácia na Internete
 • Polia formulára
 • Zabezpečenie a tlač formulára
 • Makrá
 • Chránené zobrazenie a zabezpečenie dokumentu
 • Riadenie povolení
 • Office Web Apps
 • Zoznámenie sa s XML
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak