MS Word 2007: Pokročilí

Instruction Language: Czech
Application Language: Czech
In this course you will familiarize yourself with advanced methods for working with large documents. You will learn to create a table of contents, indexes and tables of figures. You will also be creating envelopes, labels and a catalog making use of mail merge. You will learn how to work with graphics and organization charts. You will understand the basics of creating forms and learn how to use fields in your documents. You will familiarize yourself with creating macros, with the XML format and its usage in MS Word, with security and management of permissions for accessing documents.

Product code: CS-Wrd07-Wrd3

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Záhlaví a oddíly dokumentu
 • Zobrazení osnovy a rozdělení dlouhého dokumentu
 • Hlavní dokument s vnořenými dokumenty
 • Vytváření obsahu
 • Tvorba rejstříku
 • Seznam obrázků a tabulek a další přehledy
 • Obálky a štítky
 • Formulářový dopis v hromadné korespondenci
 • Práce se zdrojem dat v hromadné korespondenci
 • Obálky a štítky v hromadné korespondenci
 • Katalog
 • Propojování a vkládání objektů
 • Organizační diagram
 • Cyklický diagram a ozdobné nadpisy
 • Kreslení a práce s grafickými objekty
 • Práce s poli
 • Poznámky pod čarou a vysvětlivky
 • Záložky
 • Křížové odkazy
 • Hypertextové odkazy
 • Prezentace na webu
 • Pole formuláře
 • Ochrana a tisk formuláře
 • Makra
 • Zabezpečení dokumentu
 • Řízení oprávnění
 • Seznámení s XML
 • Práce s daty ve formátu XML
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Czech
EducationLanguage Czech