MS Windows 7: Úvod

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In this course, you will get to know the basic terms of the computer environment and the basics of manipulation with the computer in the Microsoft Windows 7 environment. You will learn how to create a simple text and how to work with files and folders.

Product code: SK-Win7-Win1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Požiadavky na hardvér, prehľad edícií Windows 7
 • Prihlásenie do systému Windows a práca s myšou
 • Vypnutie počítača
 • Práca s ikonami na pracovnej ploche
 • Práca s oknom programu
 • Spustenie programu a práca s viacerými oknami
 • Panel úloh
 • Ponuka Štart
 • Windows Prieskumník
 • Vytváranie priečinkov
 • Kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov
 • Práca s Košom
 • Vytvorenie textového súboru
 • Uloženie a otvorenie súboru
 • Knižnice, vyhľadávanie súborov a priečinkov
 • Práca s odkazmi
 • Práca s pomocníkom pre operačný systém Windows
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak