MS PowerPoint 2010: Úvod

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
This course will teach you how to create presentations containing text, images, charts, tables, organization charts and other elements. You will be using already-prepared slide layouts. You will discover an easy method for how to display a presentation.

Product code: SK-Pwp10-Pwp1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Základná orientácia v okne programu PowerPoint
 • Práca s pomocníkom
 • Vytvorenie novej prezentácie, práca s blokmi textu
 • Formátovanie textu
 • Text s odrážkami
 • Tvary
 • Prichytávanie objektov a štýly WordArt
 • Galéria ClipArt
 • Presun a kopírovanie snímok
 • Tabuľky
 • Tabuľky z iných programov
 • Obrázky SmartArt
 • Iné typy obrázkov SmartArt
 • Graf
 • Formátovanie grafu
 • Rovnice a symboly
 • Videoklipy a animované obrázky
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak