MS Outlook 2016: Úvod

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In the initial course dedicated to Microsoft Outlook, you will familiarise yourself with the program interface and learn to send, receive, print and organise messages in it. You will also learn to work with message attachments, to create an automatic reply and to set rules for automatic processing of received or sent messages. You will send a message with a questionnaire to fill in. You will also get acquainted with a whole range of other tools, which will make your work with e-mails easier and more pleasant.

Product code: SK-Otl16-Otl1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Zoznámenie sa s programom Outlook
 • Možnosti zobrazenia v programe Outlook
 • Práca s Pomocníkom v programe Outlook
 • Rozloženie okna programu Outlook
 • Rýchle náhľady
 • Prezeranie doručených správ
 • Vytvorenie novej správy
 • Úprava obsahu e-mailovej správy
 • Kontrola pravopisu v e-mailoch
 • Práca s prílohami
 • Odpoveď na správu a preposlanie správy
 • Uloženie a tlač správ
 • Vytváranie podpisov
 • Priečinky pošty
 • Nevyžiadaná pošta
 • Nastavenie príznakov správ na ich spracovanie
 • Sledovanie správ
 • Vyhľadávanie správ
 • Organizácia správ do priečinkov a kategórií
 • Usporiadanie zoznamu správ
 • Zobrazenie správ v konverzáciách
 • Rýchle kroky
 • Automatické odpovede
 • Správa e-mailov prostredníctvom pravidiel
 • Nastavenie pošty
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak