MS Outlook 2010: Úvod

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
Microsoft Outlook is a program for managing information that will help you to coordinate e-mail messages, calendars, contacts and tasks. This course will provide you with an opportunity to learn how to send, receive and organize messages. You will familiarize yourself with the Outlook folders.

Product code: SK-Otl10-Otl1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Zoznámenie sa s programom Microsoft Outlook 2010
 • Čítanie správ a vytvorenie novej správy
 • Úprava obsahu správy
 • Práca s adresárom
 • Práca s priečinkami pošty
 • Triedenie a hľadanie správ, nastavenie zobrazenia
 • Zobrazenie konverzácie
 • Rýchle kroky
 • Vytváranie podpisov, žiadosť o potvrdenie
 • Automatické odpovede
 • Práca s pravidlami, nevyžiadaná pošta
 • Vytváranie a úprava kontaktov
 • Organizácia a triedenie kontaktov
 • Práca s prílohami a tlač
 • Práca s pomocníkom, Filter nevyžiadanej pošty
 • Predvolené nastavenia a ich úprava
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak