MS Office 2019 - Knihovna 13 výukových kurzů

Instruction Language: Czech
Application Language: Czech
Elektronická podoba dokumentů je vizitkou jejich autora, proto by se jejich tvorbě měla věnovat dostatečná pozornost. Pro vytvoření nejen dokonale vypadajícího, ale také uživatelsky správně fungujícího dokumentu je potřebná hluboká znalost kancelářských programů. Standard v této oblasti určuje již dlouhou dobu balík Microsoft Office. Ten je současně i nejrozšířenější skupinou kancelářských programů používanou ve firmách, školách i domácnostech. Knihovna e-learningových kurzů, kterou Vám představujeme, Vám umožní seznámit se se čtyřmi nejpoužívanějšími programy balíku Microsoft Office. Všechny kurzy e-learningové knihovny Vás provedou od základů, ve kterých se seznámíte s prostředím jednotlivých programů a jejich ovládáním, přes vytváření dokumentů a jejich základní úpravy, až po využití pokročilých nástrojů tak, abyste jednotlivé programy uměli používat na profesionální úrovni. Každá z interaktivních lekcí jednotlivých kurzů obsahuje výklad jednoho tématu. Nástroje programu a postupy, se kterými se v lekci seznámíte, si okamžitě během výkladu vyzkoušíte v reálném prostředí aplikace. Ke každé lekci je také připraveno cvičení, ve kterém si podle zadání můžete své nabyté znalosti procvičit, a test, pomocí kterého si ověříte, že jste probírané téma dobře zvládli, že jste vše správně pochopili a že si vše dobře pamatujete.

Product code: CS-Off19-CS13

Online

Price
£ 74.00
£ 89.54 incl. VAT info
*
*
Products specifications

System Requirements

ProductType Course packages
ApplicationLanguage Czech
EducationLanguage Czech