MS Excel 2019: Úvod

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In the course MS Excel 2019: Introduction, you will familiarise yourself with the Microsoft Excel environment and its documents and you will learn to control them. You will learn in each lesson to create tables step by step. You will find out how to enter values correctly into the cells and how to set the cell formatting, including conditional formatting. You will learn to manipulate each cell and cell range, you will learn to work with worksheets and entire files. You will create a chart and learn to create calculations by basic arithmetic formulas.

Product code: SK-Exc19-Exc1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Zoznámenie sa s programom Excel
 • Okno programu Excel
 • Pás s nástrojmi
 • Zoznámenie sa s pracovným zošitom
 • Vytvorenie a uloženie pracovného zošita
 • Otvorenie pracovného zošita
 • Práca s hárkami zošita
 • Pohyb v hárku zošita
 • Výber rozsahu buniek
 • Úprava riadkov a stĺpcov
 • Vkladanie údajov do buniek
 • Hodnoty v bunkách
 • Presun a kopírovanie hodnôt v bunkách
 • Schránka Windows
 • Formátovanie písma
 • Zarovnanie údajov v bunkách
 • Orámovanie a výplň buniek
 • Základné číselné formáty
 • Formát dátumu, času a percent
 • Štýly buniek
 • Kopírovanie formátu
 • Formát tabuľky
 • Podmienené formátovanie
 • Základné aritmetické vzorce
 • Automatický súčet
 • Číselné a dátumové rady
 • Textové rady
 • Zoradenie údajov
 • Odporúčané grafy
 • Okamžitá analýza údajov
 • Obrázky
 • Tlač
 • Základné nastavenia programu
 • Vyhľadávanie pomoci v programe Excel
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak