MS Excel 2019: Úvod

Instruction Language: Czech
Application Language: Czech
In the course MS Excel 2019: Introduction, you will familiarise yourself with the Microsoft Excel environment and its documents and you will learn to control them. You will learn in each lesson to create tables step by step. You will find out how to enter values correctly into the cells and how to set the cell formatting, including conditional formatting. You will learn to manipulate each cell and cell range, you will learn to work with worksheets and entire files. You will create a chart and learn to create calculations by basic arithmetic formulas.

Product code: CS-Exc19-Exc1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Seznámení se s programem Excel
 • Okno programu Excel
 • Pás karet
 • Seznámení se s pracovním sešitem
 • Vytvoření a uložení pracovního sešitu
 • Otevření pracovního sešitu
 • Práce s listy sešitu
 • Pohyb na listu
 • Výběr oblasti buněk
 • Úprava řádků a sloupců
 • Vkládání dat do buněk
 • Hodnoty v buňkách
 • Přesun a kopírování hodnot v buňkách
 • Kopírování a vkládání pomocí schránky
 • Formátování písma
 • Zarovnání a orientace
 • Orámování a výplň
 • Základní číselné formáty
 • Formát data, času a procenta
 • Styly buněk
 • Schránka Windows a formátování
 • Tabulka aplikace Excel
 • Podmíněné formátování
 • Základní aritmetické vzorce
 • Automatické sčítání
 • Číselné a datumové řady
 • Textové řady a vlastní seznamy
 • Řazení
 • Doporučené grafy
 • Rychlá analýza údajů
 • Obrázek
 • Tisk
 • Základní nastavení programu
 • Nápověda v programu Excel
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Czech
EducationLanguage Czech