MS Excel 2019: Stredne pokročilí

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In the course MS Excel 2019: Intermediate, the presented interactive lessons focus mainly on performing various calculations. You will broaden your basic knowledge by the application of logical and text functions. You will get acquainted with the principles of referencing to the values in other cells. You will learn to fill cells with series of data. You will familiarise yourself with the advanced options of sorting and filtering data or searching for specific values in extensive tables. You will also examine how to split longer text entries in tables into individual data placed into several columns.

Product code: SK-Exc19-Exc2

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Pokročilá práca s hárkami viacerých zošitov
 • Pokročilé možnosti prilepenia
 • Pokročilé možnosti kopírovania
 • Prilepenie externých údajov do programu Excel
 • Pokročilé formátovanie čísel
 • Vlastný formát čísla
 • Zabezpečenie hárka
 • Pokročilé úpravy tabuliek programu Excel
 • Použitie odkazov vo vzorcoch
 • Logické výrazy a textový operátor
 • Relatívne a absolútne odkazy
 • Pravidlá podmieneného formátovania
 • Podmienené formátovanie na základe vzorca
 • Knižnica funkcií
 • Textové funkcie
 • Pokročilejšie textové funkcie
 • Matematické funkcie
 • Štatistické funkcie
 • Funkcie pre dátum a čas
 • Logické funkcie a podmienené výpočty
 • Vnorené funkcie
 • Chyby v bunkách a ich vyhodnocovanie
 • Pomenovanie rozsahu buniek
 • Overovanie údajov
 • Pokročilé vypĺňanie číselných radov
 • Pokročilé zoraďovanie údajov
 • Filtrovanie údajov
 • Filtrovanie údajov pomocou Rýchleho filtra
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie hodnôt
 • Odstránenie duplicít
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Dynamické dopĺňanie
 • Prehľady v tabuľkách
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak