Sorry - this product is no longer available

MS Excel 2010: Stredne pokročilí

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In this course, you will learn advanced techniques for data processing in Excel (formatting, locking, using templates, advanced copying etc.). You will be creating complex formulas and using functions belonging to the date & time and text categories, as well as the logical, financial and database functions. You will learn how to filter lists on a sheet and create pivot tables. You will also practice advanced chart editing.

Product code: SK-Exc10-Exc2

This product is sold out
 • Zabezpečenie zošita
 • Pokročilejšie formátovanie buniek
 • Podmienené formátovanie a vlastný formát
 • Šablóny
 • Vlastnosti zošita a práca s hárkami
 • Zdieľanie zošitov, sledovanie zmien
 • Komentáre a porovnanie zošitov
 • Možnosti kopírovania, rady a zoznamy
 • Vytváranie vzorcov a absolútne odkazy
 • Chyby a kontrola vzorcov
 • Prepojené zošity
 • Funkcie IF, MIN a COUNT
 • Funkcie z kategórie Dátum a čas
 • Funkcie pracujúce s textovými reťazcami
 • Zaokrúhľovanie
 • Finančné funkcie
 • Techniky práce s relačnou tabuľkou
 • Overenie údajov a radenie
 • Príkazy Prejsť na, Hľadať a Nahradiť
 • Tlač rozsiahlejších tabuliek
 • Automatický filter
 • Tabuľka kritérií a rozšírený filter
 • Databázové funkcie
 • Prehľady a súhrny
 • Rozklad textu na stĺpce
 • Kontingenčná tabuľka
 • Úprava kontingenčných tabuliek a kontingenčný graf
 • Pokročilejšie úpravy grafov
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak