MS Excel 2010: Pokročilí

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In this course, you will learn to work with the advanced Microsoft Excel functions for data manipulation and analysis. You will familiarize yourself with macro creation, with the XML format and its use in MS Excel, with protecting and managing permissions for accessing workbooks.

Product code: SK-Exc10-Exc3

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Definovanie a používanie názvov
 • Vytváranie formulárov
 • Možnosti zabezpečenia zošitov, hárkov a vložených
 • Podmienené výpočty
 • Podmienené výpočty – funkcie SUMIF a COUNTIF
 • Maticové vzorce
 • Výpočtové kritéria v rozsahu kritérií
 • Vyhľadávanie v tabuľkách pomocou funkcií
 • Importovanie externých údajov
 • Práca s programom Microsoft Query
 • Zložitejšie dotazy v programe Microsoft Query
 • Zlučovanie údajov
 • Scenár
 • Riešiteľ
 • Tabuľky údajov a hľadanie riešenia
 • Štatistické metódy a funkcie
 • Záznam a použitie makier
 • Zobrazenie a úprava VBA kódu
 • Webové stránky, prepojenia a posielanie e-mailom
 • Zabezpečenie súborov
 • Správa prístupových práv k informáciám
 • Zoznámenie sa s XML
 • Práca s údajmi vo formáte XML
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak