MS Access 2010: Úvod

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
In this course, you will become familiar with the basics of using the Microsoft Access program. You will learn how to use and design tables and create various types of queries over them for purposes of an effective information retrieval.

Product code: SK-Acc10-Acc1

Online

Price
£ 11.00
£ 13.31 incl. VAT info
*
*
 • Úvod do databáz
 • Prostredie programu Microsoft Access
 • Vytvorenie tabuľky v Údajovom zobrazení
 • Návrhové zobrazenie tabuľky
 • Špeciálne typy polí
 • Práca s tabuľkou
 • Vyhľadávanie a úprava záznamov
 • Filtrovanie a radenie záznamov
 • Návrh databáz
 • Výber polí a radenie záznamov pomocou dotazu
 • Práca s kritériami vo výberovom dotaze
 • Výpočtové položky
 • Analýza vzťahov medzi tabuľkami
 • Vzťah a referenčná integrita
 • Prepojené tabuľky v dotazoch
 • Vlastnosti spojení
 • Vyhľadávací stĺpec
 • Dotaz s parametrami
 • Funkcie a Zostavovač výrazov
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak