MOS: Microsoft Office Word 2016 - kurz

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
This course serves as a preparation for the examination MOS - Microsoft Office Word 2016 (Exam 77-725). You will get familiarised in it with the program interface and the navigation in it. You will learn how to enter text properly and how to check spelling and grammar in it. You will examine the options of formatting text and the whole paragraphs. You will get to know the settings before printing a document, including page setup and inserting headers and footers into the document pages, you will learn to adjust the program environment to your specific needs. You will try effective formatting of text by using styles. You will apply the templates offered by the program to create well designed documents. You will examine the creation and editing of tables in order to better arrange the data of a list of records. You will learn to insert various graphical objects to documents, including pictures, charts, SmartArt graphics and shapes and you will try out their further editing directly in Word. You will learn to split documents into sections, especially in order to insert various headers and footers into different pages. You will learn to create a table of contents based on the document headings, to number inserted pictures and other objects and to create also their automatic list. You will further learn to use fields, hyperlinks and cross-references, footnotes and endnotes.

Product code: SK-MOS16-Wrd

Online

Price
£ 22.00
£ 26.62 incl. VAT info
*
*
 • Vlastná titulná strana
 • Poznámky pod čiarou a vysvetlivky
 • Konverzia textu na tabuľku
 • Zápis a úprava textu
 • Úvod do práce s Wordom
 • Automatický text
 • Register
 • Úprava grafického vzhľadu tabuliek
 • Nahradenie textu
 • Tvorba nového dokumentu
 • Vloženie a formátovanie tvarov
 • Bibliografia
 • Úprava rozloženia tabuliek
 • Kopírovanie a presun textu
 • Otvorenie dokumentu
 • Vloženie a formátovanie grafických prvkov SmartArt
 • Zoznam obrázkov a tabuliek a ďalšie prehľady
 • Výpočty v tabuľkách
 • Automatické opravy
 • Otváranie a úprava PDF dokumentov
 • Vkladanie obrázkov
 • Tvorba tabuliek
 • Práca s poľami
 • Vyhľadávanie v dokumente
 • Úprava obrázkov
 • Číslované zoznamy
 • Vkladanie iniciál a špeciálnych znakov
 • Hypertextové prepojenia
 • Zoznamy s odrážkami
 • Formátovanie textu
 • Záložky
 • Pokročilejšie techniky číslovania odsekov
 • Formátovanie odseku
 • Nastavenie vzhľadu strany
 • Rýchle formátovanie textu
 • Používanie štýlov a ich prispôsobenie
 • Tvorba štýlov
 • Hlavička a päta dokumentu
 • Stránkovanie dokumentov
 • Nastavenie pozadia strany
 • Pokročilé nastavenie hlavičky a päty
 • Zobrazenie dokumentov
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Vytvorenie prehľadu
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Úprava viacstranového dokumentu
 • Práca s viacerými dokumentmi
 • Klávesové skratky
 • Tlač dokumentov
 • Uloženie dokumentu
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak