MOS: Microsoft Office Outlook 2013 - kurz

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
This course serves as a preparation for the examination MOS - Microsoft Office Outlook 2013 (Exam 77-423). You will get familiarised in it with the program interface and learn to send, receive, print and organise messages in it. You will also learn to work with message attachments, to create an automatic reply and to set rules for automatic processing of received or sent messages. You will send a message with a questionnaire to fill in. You will also get acquainted with a whole range of other tools, which will make your work with e-mails easier and more pleasant. You will learn to use the Calendar folder to plan different appointments, the Tasks folder to monitor all your duties and the Notes folder to write down any ideas that come to your mind. In the Journal folder, you will record the details about various actions. You will also learn to manage your contacts and send message to them. You will work with address books and you will learn to print the individual items from the entire mail client. You will learn to organise your appointments by using the Calendar and assign tasks to your colleagues with the subsequent follow-up of their fulfilment.

Product code: SK-MOS13-Otl

Online

Price
£ 22.00
£ 26.62 incl. VAT info
*
*
 • Zoznámenie sa s programom Outlook
 • Vytvorenie novej správy
 • Zrušenie schôdze a možnosti kalendára
 • Vytvorenie a tlač kontaktov
 • Nastavenie pošty
 • Odpoveď na správu a preposlanie správy
 • Zdieľanie kalendára
 • Adresár
 • Novinky v prostredí programu Microsoft Outlook
 • Priečinky pošty
 • Kalendár
 • Skupina kontaktov
 • Možnosti zobrazenia v programe Outlook
 • Práca s prílohami
 • Zobrazenie kalendárov vašich kolegov
 • Rozloženie okna programu Outlook
 • Sledovanie správ
 • Zdieľanie informácií z Outlooku
 • Prezeranie doručených správ
 • Prístup delegáta
 • Úprava plánovaných činností v kalendári
 • Nastavenie e-mailového konta
 • Úprava obsahu e-mailovej správy
 • Opakované plánované činnosti
 • Vytváranie podpisov
 • Usporiadanie zoznamu správ
 • Rýchle náhľady
 • Rýchle kroky
 • Organizácia správ do priečinkov a kategórií
 • Vytváranie celodenných udalostí
 • Správa e-mailov prostredníctvom pravidiel
 • Nevyžiadaná pošta
 • Správa položiek kalendára
 • Automatické odpovede
 • Zobrazenie správ v konverzáciách
 • Plánovanie schôdzí
 • Uloženie a tlač správ
 • Zoznam správ
 • Prijatie pozvánky na schôdzu
 • Údajový súbor programu Outlook
 • Nastavenie príznakov správ na ich spracovanie
 • Návrh nového času schôdze
 • Vyhľadávanie správ
 • Úlohy
 • Organizácia kontaktov
 • Správa úloh
 • Zobrazenie Ľudia
 • Poznámky
 • Denník
 • Práca s denníkom
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak