MOS: Microsoft Office Excel 2013 - kurz

Instruction Language: Slovak
Application Language: Slovak
This course serves as a preparation for the examination MOS - Microsoft Office Excel 2013 (Exam 77-420). You will get familiarised in it with the Excel 2013 environment and its documents and you will learn to control them. You will learn in each lesson to create tables step by step. You will find out how to enter values correctly into the cells and how to set the cell formatting, including conditional formatting. You will learn to manipulate each cell and cell range, you will learn to work with worksheets and entire files. You will create a chart and learn to create calculations by basic arithmetic formulas. You will broaden your knowledge by the application of logical and text functions. You will get acquainted with the principles of referencing to the values in other cells. You will learn to fill cells with series of data. You will familiarise yourself with the advanced options of sorting and filtering data or searching for specific values in extensive tables. You will also examine how to split longer text entries in tables into individual data placed into several columns. You will also familiarise yourself with the usage of macros, including their creation and editing and you will examine the options of macro security.

Product code: SK-MOS13-Exc

Online

Price
£ 22.00
£ 26.62 incl. VAT info
*
*
 • Zoznámenie sa s programom Excel
 • Vkladanie údajov do buniek
 • Formát tabuľky
 • Relatívne a absolútne odkazy
 • Tvorba grafov
 • Zoznámenie sa s pracovným zošitom
 • Presun a kopírovanie hodnôt v bunkách
 • Pokročilé úpravy tabuliek programu Excel
 • Použitie odkazov vo vzorcoch
 • Úprava grafov
 • Vytvorenie a uloženie pracovného zošita
 • Číselné a dátumové rady
 • Filtrovanie údajov
 • Základné aritmetické vzorce
 • Formátovanie grafov
 • Práca s hárkami zošita
 • Textové rady
 • Zoradenie údajov
 • Automatický súčet
 • Tvary
 • Pohyb v hárku zošita
 • Zarovnanie údajov v bunkách
 • Odstránenie duplicít
 • Logické funkcie a podmienené výpočty
 • Grafické prvky SmartArt
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie hodnôt
 • Formátovanie písma
 • Textové funkcie
 • Obrázky
 • Hypertextové prepojenia
 • Kopírovanie formátu
 • Nastavenie strany
 • Hodnoty v bunkách
 • Úprava riadkov a stĺpcov
 • Orámovanie a výplň buniek
 • Motívy
 • Štýly buniek
 • Hlavička a päta
 • Podmienené formátovanie
 • Overovanie údajov
 • Krivky
 • Pokročilá práca s hárkami viacerých zošitov
 • Pokročilé možnosti prilepenia
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Pomenovanie rozsahu buniek
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Prehľady v tabuľkách
 • Bezpečnosť makier
 • Zobrazenia pracovného zošita
 • Úvod do makier
 • Vlastnosti súboru
 • Okno programu Excel
 • Rozdelenie hárka na tably
 • Úprava makra
 • Tlač
 • Uloženie zošita na internet
Products specifications

System Requirements

ProductType Single courses
ApplicationLanguage Slovak
EducationLanguage Slovak