Práce s poznámkami a mailová komunikace

Unterrichtssprache: Tschechisch
Anwendungssprache: Tschechisch
V tomto kurzu se naučíte komunikovat nejen s kolegy prostřednictvím aplikace Outlook 365. Prohlédnete si rozdíly mezi desktopovou aplikací, a aplikací v internetovém prostředí. Naučíte se take používat aplikaci OneNote 365 pro snazší organizaci poznámek.

Produkt-Code: CS-Off365-Ono

Online

Preis
7,00 €
8,47 € inclusive Steuer info
*
*
  • Orientace v aplikaci OneNote 365
  • Prostředí a nastavení Outlook 365
  • Základní práce a rychlé akce v Outlook 365
  • Práce s kalendářem v Outlook 365
Produktspezifikation

Systemanforderungen

Produkttyp Die einzelnen Kurse
ApplicationLanguage Tschechisch
Unterrichtssprache Tschechisch