Výklad

Výklad

Výklad je důležitou součástí kurzu a studenti s ním tráví většinu času. Tyto výklady byly navrženy tak, aby napodobily příznivý proces učení v učebně.

Při standardní výuce v učebně je přítomen lektor, který vysvětluje, předvádí studentům postup, vyzve je k opakování postupu na jejich počítačích a pokud to studenti potřebují, poradí jim. Stejná výuka je studentovi k dispozici v našem výkladu pro samostudium.

 

Každý výklad je založen na přesné simulaci odpovídající aplikace Microsoft Office. Simulace se chová přesně jako originální aplikace, avšak umožňuje studentům provádět pouze ty úkony, ke kterým jsou vyzváni. To vytváří bezpečné prostředí pro individuální studium.

Student může stejně jako v učebně naslouchat hlasu lektora, který vysvětluje témata a dává pokyny, jaké úkony vykonat a jak je vykonat. Pro ty, kdo nemají reproduktory nebo sluchátka, nebo si raději pokyny sami čtou, lze zobrazit panel s pokyny.
Hlasitost mluveného slova lze snadno nastavit. Zvuk lze také zcela vypnout.

Průběh výkladu pro samostudium lze řídit použitím ovládacího panelu umístěného pod výkladem. Studenti mohou také přejít k následujícímu nebo předchozímu úkonu použitím tlačítek Další a Zpět.

Tlačítko Ukaž je užitečné, když si studenti nejsou jistí, kde na obrazovce má být proveden požadovaný úkon. Po kliknutí na tlačítko Ukaž se zobrazí šipka, aby ukázala správné místo.
Tlačítko Demo spouští animaci, která studentovi dokonale předvede, jak provést požadovaný úkol.
Tlačítko Nápověda zobrazí okno s podrobnou definicí prvků ovládacího panelu.

Abyste si sami vyzkoušeli výhody výkladu pro samostudium, můžete spustit následující výklad:

Novinky v Microsoft Excel 2013: Kombinované grafy