Přednosti

Přednosti

Zahrnují všechny hlavní aplikace Microsoft Office

Naše knihovna interaktivních e-learningových kurzů zahrnuje všechny hlavní aplikace Microsoft Office a také operační systém Microsoft Windows.

Široký a komplexní obsah

Nejnovější knihovna kurzů MS Office 2010 se skládá z 298 lekcí rozdělených do 15 kurzů. Pokud je budete studovat všechny, uslyšíte 34 hodin zvukového výkladu a studiem strávíte zhruba 150 hodin. Rozsah celé knihovny odpovídá kurzu v učebně pod vedením lektora v déle 24 dní.

Když sečteme všechny kurzy pro aplikace Microsoft Office, které jsme až dodnes vyvinuli, počínaje verzí Microsoft Office 2000, dostáváme se k celkovému počtu 224 kurzů skládajících se ze 4 103 lekcí, včetně 391 hodin audio záznamu a doby výuky čítající okolo 2 500 hodin. Při každodenním osmihodinovém studiu by vám absolvování všech zabralo 359 dní.

K dispozici je několik jazykových verzí

Kurzy MS Office 2010 nabízíme v české, slovenské, anglické, francouzské a německé lokalizované verzi.
Kurzy MS Office 2007 jsou k dostání v české, slovenské a anglické verzi. Kurzy pro starší verze aplikací Microsoft jsou dostupné pouze v češtině a slovenštině.

Multimédia, interakce a simulace

Studenty provádí kurzy virtuální učitel – za pomoci hlasových a/nebo psaných pokynů doplněných zvýrazněním aktuální oblasti zájmu pomocí červených okrajů nebo za použití červené šipky. Od studentů je pravidelně požadováno plnění individuálních úkolů, které jsou poté podle potřeby opraveny. K dispozici jsou tři úrovně automatické nápovědy, které studentům pomáhají plnit úkoly, například hodnocení, rada a simulace správných postupů.

Kombinace vzdělávacích strategií

Každý kurz GOPAS se skládá ze:

  • vstupního testu na začátku kurzu, který žákům pomáhá určit, co potřebují studovat,
  • psaného a/nebo mluveného výkladu (namluveného profesionálním dabérem) využívajícího názorné simulace
  • cvičení pro samostatnou práci,
  • otázek a závěrečného testu pro celý kurz.

Vaše pokroky a výsledky se zaznamenávají a ukládají

Když se později rozhodnete začít se studiem kurzu znovu, nebudete muset začínat zase od začátku, budete jednoduše pokračovat od té části, pro kterou byly již zaznamenány vaše výsledky. 

Nezávislé na čase a místě

Nezávislost je pravděpodobně nejznámější výhodou e-learningu. V zásadě se můžete učit kdykoliv a kdekoliv, kde chcete. Pro studium našich on-line kurzů budete potřebovat běžný osobní počítač a internetové připojení. Pokud kurz běží z lokálně nainstalovaných souborů (ve formě DVD nebo stažení) nebudete dokonce ani potřebovat internet.

Učení Just In Time

Díky funkci vyhledávání není nezbytné, abyste ovládli celou aplikaci. Kdykoliv potřebujete radu nebo najít řešení, například v práci, jednoduše si vyhledáte a nastudujete ty části kurzu, ve kterých je vysvětlena dotyčná problematika.