Testy

Testy

Vstupní test je k dispozici na začátku každého kurzu. Umožňuje studentům posoudit své znalosti a rozhodnout se, které lekce lze přeskočit a které je zapotřebí nastudovat.

Závěrečný test je nabízen na konci každého kurzu. Umožňuje studentům ověřit si znalosti, které získali.Na konci testu jsou všechny odpovědi vyhodnoceny a vypočítá se celkový výsledek testu.

Studenti si mohou také najít detailnější analýzy svých znalostí podle seznamu témat jednotlivých lekcí.

V případě zájmu si může každý student vytvořit osobní protokol s výsledky testu a uložit ho jako soubor PDF (příklad naleznete zde).